Bättre resultat när alla presterar

Fredrik Grafström

Fredrik har arbetat som konsult i mer än tio år och drivit omfattande processer rörande förändring och prestation, på bl a Volvo CE, Västtrafik, Yara och Varbergs Sparbank.

Fredrik GrafströmOrganisations- och prestationskonsult på YesP

Alla presterar

För att framgångsrikt driva en omfattande organisationsförändring finns inga genvägar. Både medarbetare och ledare behöver aktivt ta ställning för sin egen prestation för som för det övergripande resultatet inom verksamheten.

Det blir helt klart ett bättre och snabbare resultat när hela organisationen är involverad och driver förändringsarbetet, menar Fredrik Grafström, YesP. Medarbetarna är helt avgörande för verksamhetens produkt och resultat. Därför är det så viktigt att de har rätt förutsättningar för att lyckas.

Verklig förändringsledning

I praktiken innebär det att strategiska beslut ska överföras till praktisk och mätbar handling. Hur detta ska göras är olika för olika organisationer, det finns inga standardlösningar, inget facit. Men målet är alltid att skapa varaktiga förändringar, minimera tröghet samt att klara både arbetet med strategisk förändring och den operativa vardagen utan tappad effekt.

Ledningens roll och ansvar är en självklarhet för de flesta organisationer som står inför stora utmaningar. Att definiera, förstå och värdera en tydlig vision och strategi är en, att förmedla och förankra samma tydlighet ut i organisationen är en annan. Det är genom denna tydlighet och förståelse som vi kan åstadkomma ett starkt ställningstagande och engagemang. Många lägger allt för lite tid och kraft på detta, förklarar Fredrik.

När alla driver sin egen del i förändringsarbetet frigörs mer kraft, initiativtagande och samarbetsvilja. Det gäller för ledningen att skapa rätt nivå av frihet och struktur och tydlighet i kvalité, regler och ekonomiska förutsättningar.

Engagemang och förtroende ger resultat 

Att leda i förändring kräver lyhördhet, mod att utmana och förmåga att se många olika intressenters perspektiv. Samtidigt som man vill skapa attraktion och förtroende för det man står inför t ex; omorganisation, nylansering, etablering eller sammanslagning. Man behöver dessutom vara uppmärksam på och kunna hantera de eventuella friktioner som uppstår i relationer och samspel mellan individer, grupper och avdelningar.

Engagemang, tempo och flexibilitet som driver och stödjer förändringsarbetet skapas genom ett tydligt och övertygande ledarskap som skapar förtroende och uppmuntrar det enskilda ägandet av både organisationens resultat som den individuella prestationen.

YesP verkar inom organisationens strukturer i nära dialog med ledningen och övriga organisationen och fokuserar på områden som inkluderar effektivitet/verksamhetsutveckling och strategisk planering.  I allt vi gör drivs vi av att skapa verklig förändring och att tillsammans med kunden ökar vi prestationen och skapar därigenom bättre resultat.