Fredrik Wahlberg

Prestationskonsult och ansvarig för offentlig marknad

Fredrik Wahlberg är Civilekonom från Handelshögskolan I Göteborg och har dessutom en magisterexamen i statsvetenskap. Med mångåriga erfarenheter av verksamhetsutveckling inom både den offentliga och den privata sfären erbjuder Fredrik en unik kombination av kompetenser. Hos YesP är Fredrik ansvarig för den offentliga marknaden. Han har tidigare arbetat inom stat och kommun med allt ifrån myndighetsutövning till projektledare med verksamhetsförbättrande ansvar. Fredrik är driven och resultatinriktad och har en utmärkande förmåga att åstadkomma förändring. En av Fredriks framgångsfaktorer är att han på ett pedagogiskt och initierat sätt kan omvandla teoretiska synsätt till funktionell och användbar kompetens.

Hej Fredrik!

Som konsult vilka är dina största utmaningar.

I den offentliga sektorn är det ofta en utmaning att hantera det stora och komplexa samtidigt som individ och team, att få saker att hända på olika fronter. Att det vi gör på det individuella planet i slutändan är till gagn för samhället i stort.

När har du som roligast på jobbet?

När vi är ute hos kund och ser att det vi åstadkommer ger resultat och får människor att må och prestera bättre. Det ständiga lärandet som följer av att arbeta med människor.

Mer om Fredrik

Sambo och fyra barn. Bor i Västra Göteborg. Ägnar mycket tid med familj och olika sportintressen. Lagar gärna en god middag.

Bakgrund

Tidigare arbetserfarenhet

YesP AB, Prestationskonsult och affärsområdesansvarig, 2013 –

Prestationskonsult med internt ansvar för offentlig sektor.

YesP AB, Affärsutvecklare, 2012-2013,

Utveckling av nytt affärsområde hos YesP. Fokus på strategi, marknad, ekonomistyrning och innovation.

Härryda kommun, Projektledare, 2007-2011

Ansvar för utveckling av olika verksamheter inom kommunen. Arbetet innebar rent myndighetsmässiga förbättringsområden såsom social dokumentation inom Socialtjänsten men även individuella planer och mål för brukare samt arbetssätt och gruppdynamik för personalgrupperna.

Försäkringskassan, Utredare, 2002-2007

Utredning och beslut i ärenden inom funktionshinder. Etablerade kundmottagningar vid Östra Sjukhuset och var ledamot i SACO-S Styrelse.

Akademisk utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Civ- ilekonom (M.sc) inom Management och Ledarskap, 2010-2012

Luleå Tekniska Universitet, Pol.Mag, 1996-2000 Universitetet i Florens, Utbytesstudent, 1999-2000.

Kontakta Fredrik

Telefon: 073-355 38 87

E-post: Fredrik Wahlberg

Fredrik Wahlberg på Linked In