Hans-Peter Arnborg

Vd, Senior prestationskonsult

Hans-Peter Arnborg har som Vd och ägare drivit konsultföretag sedan 1990. Dessförinnan var han avdelningschef inom Volvokoncernen med ansvar för koncernens Health Promotion. Han har som konsult ansvarat för omfattande uppdrag rörande strategiska förändringsprocesser, organisationskultur, ledningsgruppsutveckling, chefscoaching, ledarutveckling och prestationsutveckling.

Hans-Peter har dessutom i rollen som grundare och Vd för YesP utvecklat verksamheten till att vara ett modernt konsultföretag byggt på olika akademiska och företagsledande bakgrunder och med omfattande erfarenheter som genomför uppdrag i såväl privat som i offentlig sektor. I rollen som ledare har han i över 25 år haft resultat- och utvecklingsansvar samt kontinuerligt varit chef för mellan 10-25 st medarbetare. Som ledare är Hans-Peter engagerad, lyssnande och ödmjuk med en karakteristisk förmåga att locka fram det bästa ur människor. Hans-Peter är en van och uppskattad strateg, inspiratör och projektledare som med noggrannhet, lust och begåvad kommunikation är med och driver uppdrag och projekt i mål.

Hej H-P!

Vad gör YesP unikt för dig?

Att våra uppdrag ger effekt för både organisation och medarbetare. Allt vi gör syftar till att skapa bättre prestation genom att ta vara på människors förmågor och engagemang. Det är unikt at vi jobbar med hela och alla olika nivåer och funktioner.

YesP verkar tvärvetenskapligt och att det vi lär ut teoretiskt har vi upplevt i praktiken i olika chefsroller. Vi skapar tillstånd som underlättar förändring och framförallt har vi roligt tillsammans.

Vad betyder Enjoy Performance för dig?

Alla människor gillar att göra bra saker, de flesta att göra det tillsammans. Kontentan är att vi alla presterar bättre när vi mår bra och samtidigt mår bra av att prestera. Arbetsglädje, meningsfullhet, frihet och gemenskap och betydelsefullhet är viktiga ingredienser för prestation. Men Enjoy Perormance är inte glädje för stunden, utan arbetsglädje är ett resultat av prestation.

Mer om Hans-Peter

Bor i Lerum, gift med Lisa Arnborg och har tre barn. Fotbollsentusiast, naturmänniska och hängiven utförsåkare med stort intresse för facklitteratur.

Bakgrund

Arbetslivserfarenhet

YesP AB, Grundare, VD, Seniorkonsult och styrelseordförande, 2002 –

Fokus på strategisk verksamhets-, organisations- och prestationsutveckling. Konkreta uppdrag rörande ledningsgruppsutveckling, chefscoaching/handledning, framtagning av vision, värderingar, strategi och mål, ledarutveckling, förändrings- och omställningsprocesser omfattande hela verksamheter, företagskultur och kundrelationer.

Aktiv som konsult och projektledare i flertalet uppdrag såväl i privata som i politiskt styrda verksamheter. Med utgångspunkt i analys av omvärlden, prestationsnivån och företagskulturen så handlar YesP:s verksamhets- och organisationsutveckling om att förbättra resultatet, öka kundnyttan och effektiviteten samt att etablera högpresterande organisationer. Analyser, strategistöd, verksamhetsstyrning samt processinriktade arbeten med ledningsgrupper och hela organisationer. Chefs- och medarbetarutveckling är fundamenta i alla YesP:s uppdrag. Oftast med ett inledande arbete med ledningsgruppsutveckling.

Hans-Peter arbetar dessutom som prestationscoach till flertalet Vd:ar och ledningspersoner. I hans kundlista finns organisationer såsom: Volvo, Gryaab, Autoliv, Bostadsbolaget, IKEA, E.ON, SJ, Elanders och Abba Seafood.

VD och konsult, styrelsemedlem och en av huvudägarna – Dill World AB, 1990 – 2001

Avdelningschef med koncernansvar – AB Volvo, 1984 – 1989

Akademisk utbildning

Hälsopedagogik med marknadsföring, Gävle Högskola, 1984

Vidareutbildning

TST. Internationally Certified User of Thomas International Test for Selection and Training, 2011.

DISC. Internationally Certified User of Thomas International Personal Profile Analysis, 2010.

CTT. Accreditation in Cultural Transformation Tools, 2008.

Certifierad Coach, NLP Master Practitioner, 2005.

Förändringens Fyra Rum, 2004.

TMS. Team Management System, Kontura international AB, 2002.

Kontakta Hans-Peter

Telefon: 073-355 38 80

E-post: Hans-Peter Arnborg

Hans-Peter Arnborg på Linked In