Har du vad som krävs för att bli en framgångsrik ledare?

 Vad hade Alexander den Store, Julius Ceasar, Napoleon och Gustav Vasa gemensamt? Och vad har de gemensamt med ledare av idag? Faktum är en hel del om man tolkar enligt Harrison Assessments* profiler för ledarroller.  Förutom uppenbar narcissism, nepotism, skrupelfrihet och maktfullkomlighet hos ovan nämnda så är det förmågor som att ta första steget, tänja gränser och fatta beslut som är avgörande för att bli en framgångsrik ledare, då som nu:

  1. Initiativförmåga

Enligt Harrison Assessments profiler för ledarroller är initiativförmågan den mest väsentliga. Detta enda personlighetsdrag, förmågan och viljan att ta första steget, påverkar hela den övergripande poängen i lämplighet för ledarroller. Som sådan, bör denna egenskap utgöra en stor del av totalpoängen vid profilering mot ledarroller.

Hög initiativ poäng, du har stark tillit till din förmåga att leda och ge möjligheter och riktlinjer som ligger i linje med förväntningar och mål.

Låg initiativ poäng, bristande förmåga att ta ledningen. Avsaknaden av förväntningar och riktlinjer kan skapa förvirring och bristande motivation.

  1. Ta sig an utmaningar

En annan väsentlig egenskap är förmågan att acceptera och ta sig an utmaningar.

Hög ”vill ha utmaning” poäng innebär att du är mycket motiverad av roller där du får tänja dina gränser. Utmanande arbetsuppgifter kommer att ha stor positiv påverkan på din prestation. Men omvänt, du är mer benägen att lämna en arbetsgivare om det finns en brist på utmaningar.

Låg ”vill ha utmaning” poäng kan bero på många externa och interna faktorer. Du finner inte dina arbetsuppgifter tillräckligt motiverande längre eller du har tappat förtroende till din förmåga att framgångsrikt möta utmaningar på grund av tidigare motgångar.

  1. Vilja att vara auktoritativ

En tredje viktig ledaregenskap i Harrison Assessments är Auktoritet, din vilja och förmåga att acceptera beslutsfattande ansvar. Detta avser inte någon aspiration till envälde utan påvisar ditt självförtroende och din kapacitet att leda, delegera ansvar och stå till svars för dina beslut.

Hög Auktorativ poäng innebär att du är bekväm med att fatta beslut och ta ansvar för dessa. För att utvecklas behöver du även en relativt hög poäng på din samarbetsförmåga, att vara öppen för förslag och kunna ta in andras synpunkter.

Låg Auktorativ poäng, din obeslutsamhet och oförmåga att fatta beslut och delegera påverkar negativt dina medarbetares prestation och moral.

Tog första steget:

Julius Caesar (100-44 f.Kr) var en romersk politiker, författare och befälhavare som sa; Ingenting är omöjligt för den som prövar.

Tog sig an utmaningar:

Gustav Eriksson Vasa (1496–1560) var Sveriges  hårdföre kung från 1523 fram till sin död. Myntade uttrycket; Om Gud är med oss vem är då emot oss?

Var mycket auktoritär:

Napoléon Bonaparte (1769 – 1821) var Frankrikes kejsare och den mest dominerande gestalten i västerländsk historia efter franska revolutionen. Enligt honom; var storhet intet om det inte var långsiktigt. Han skulle med andra ord inte ha mycket till övers för vår tids 15 minutes-of-fame filosofi.