Lisa Arnborg

Vice Vd, Senior Prestationskonsult

Lisa Arnborg  är en av YesP:s grundare. Hon är en rutinerad prestationskonsult med en bred erfarenhet av strategiska förändringsprocesser, ledningsgruppsstöd, chefsprogram, organisationsutveckling, kulturutveckling och exekutiv prestationscoachning. I arbetet med att öka prestationen för medarbetare och chefer har hon under lång tid drivit processer för chefsutveckling och medarbetarutveckling där viktiga färdigheter har tränats; exempelvis feedback, coachning, kommunikation, förändring, konflikt och krishantering.

Lisa Arnborg är YesP:s ägare, grundare och vice vd. Hon har därigenom tillskansat sig en gedigen egen erfarenhet som ledare. I Lisas förståelse för arbetsgivarrollen ingår såväl formell verksamhetsstyrning med mål och prestation såsom färdigheter inom rekrytering och förmåga att bedriva en personalpolitik i linje med lagstadgade förpliktelser och företagets värderingar.

Hej Lisa!

Du har varit med att grunda YesP, hur har resan sett ut för dig?

En av YesP grundidéer var att alla hierarkiska nivåer måste inkluderas för att skapa högpresterande organisationer. Detta byggde vi vidare på och fick en flygande start med stora uppdrag och goda resultat. Nöjda kunder gav oss självförtroende i våra leveranser och erfarenheten gav oss ett vinnande koncept. Vi tog oss även snabbt in i ett internationellt nätverk med globalt fokus som gav oss värdefull kompetens.

Vår idé och koncept lever i allra högsta grad vidare idag, kanske än mer starkare. Vår tids ekonomiska utmaningar, konkurrensutsatthet och effektiviseringar kräver högpresterande organisationer som verkligen måste involvera alla för att lyckas.

Enjoy Performance

Att prestera är för de flesta en blandning av känslor som tvivel, rädsla, oro, glädje och välbehag. Motivationen måste börja med att vi tror att vår prestation är genomförbar, att vi kan lyckas. Själv essensen i prestationskulturen handlar om glädjen och tillfredsställelsen i att göra bra saker, att prestera, tillsammans med andra.

Mer om Lisa

Gift med Hans-Peter Arnborg. Tre barn, hund och katt. Bosatt i Lerum. Älskar att bada i sött som salt året runt. Uppskattar en blandning av glamorösa partyn och vara ute i naturen.

Bakgrund

Tidigare arbetserfarenhet

YesP AB, Grundare, Vice VD, 2002-

Seniorkonsult med fokus på prestation och organisation. Arbetar även som styrelseledamot samt varumärkes- och marknadsansvarig. Med utgångspunkt i analys av omvärlden, prestationsnivån och företagskulturen så handlar YesP:s verksamhets-, ledarskaps- och teamutveckling om att förbättra resultatet, öka effektiviteten och prestationen samt att etablera högpresterande organisationer. Analys, strategistöd samt processinriktade arbeten med ledningsgrupper, chefer och medarbetare inom hela organisationer. Projektledare i flera av YesP:s stora uppdrag.

Friskis och Svettis Göteborg, Vice styrelseordförande, 2005-

Vice styrelseordförande i en av Sveriges största ideella föreningar med över 35 000 medlemmar. Fokus på organisations- och ledarfrågor samt produktutveckling, varumärkesstrategi och tillväxt.

Dill World AB, Förändringskonsult, 1990 – 2001

Arbetade i huvudsak med kultur- och strukturförändringar i svenskt näringsliv samt på INSEAD, managementskola utanför Paris. Fokus på ledarskap, förändringsarbete och team- och medarbetarutveckling.

AB Volvo, Internkonsult, 1989 – 1990

Lisa arbetade med individuell coachning och föreläsningar/träning kring arbetsmotivation och hälsa. Verksamheten genomförde bl. a 15 000 personliga utvecklingsprogram.

Akademisk Utbildning

Legitimerad sjukgymnast, Göteborgs Universitet, examen 1989.

Vidareutbildning

– TST 2011, Internationally Certified User of Thomas International Test for Selection and Training.

– DISC 2010, Internationally Certified User of Thomas International Personal Profile Analysis.

– CTT 2008, Accreditation in Cultural Transformation Tools.

– Certifierad Coach, NLP Master Practitioner 2005

– NLP Master Business Practitioner 2005

-TMS Team Management System, 2002

IHM Strategic Brand Management, 2000

1989 – Div. utbildningar inom ledarskap, företagskultur, medarbetar-, team-, verksamhets- och personlighetsutveckling

Kontakta Lisa

Telefon: 073-355 38 81

E-post: Lisa Arnborg

Lisa Arnborg på Linked In