Ulf Sjödin

Senior Prestationskonsult

Ulf har de senaste 15 åren arbetat med ledarskapsutmaningar som finns i lokala och globala organisationer. Ulf har tagit fram strukturer och strategier kring ledarfrågor och verksamhetsutveckling och har etablerat flera starka plattformar för ledarträning. I detta arbete har Ulf också arbetat med en mängd olika verktyg som anpassas till träningen och kund. Under dessa 15 år har Ulf genomfört över 100 olika program. Med sin bakgrund som pedagog är Ulf en uppskattad facilitator och tränare kring ledarskap både i Sverige och i världen

Ulfs bakgrund med 15 års anställning som pedagog och chef i kommunal verksamhet borgar för en god förståelse för de särskilda utmaningar vilka präglar politiskt styrda verksamheter i allmänhet och pedagogiska verksamheter i synnerhet. Den pedagogiska bakgrunden i kombination med internationell spetskompetens av att leda stora och komplexa processer gör att kunden erbjuds en unik möjlighet till utveckling.

Hej Ulf!

Du har flera års arbetslivserfarenhet innan YesP, hur har du haft användning av detta?

Jag har lätt att sätta mig in i organisationernas situation och se vad som händer. Framförallt i större organisationer. Under min tid som pedagog i grundskolan hade jag många tankar och funderingar kring ledarskap. Hur man får andra människor att göra sitt bästa. Jag har nog i hela mitt liv, både i förening och arbete, varit i sfären kring att utveckla andra människor. Say Yes och tro på andra.

När har du som roligast på jobbet?

När jag får jobba med det jag är allra bäst på och det är till stor nytta för kunden. När det finns en miljö där alla blir involverade och bidrar med sitt mot ett gemensamt mål.

Mer om Ulf

Gift med tre barn. Bor i centrala Alingsås. Engagerad orienterare som även ägnar mycket tid åt löpning, skidåkning och cykling. Gillar friluftsliv som gärna får vara utmanande.

Bakgrund

Arbetserfarenhet

YesP AB, Seniorkonsult, 2008 –

Processinriktade uppdrag med inriktning på företagskultur, globalt ledarskap, individ- och teamutveckling tillsammans med ledningsgrupper och hela organisationer. Dessutom etablering av strukturer för ”People Performance”.

Autoliv Group, HR Direktör, 2004 – 2008

Globalt ansvar för koncernens ”People Development” för samtliga 46 000 anställda. Under denna tid implementerades flera olika strukturer för att säkerställa utveckling av företagets samtliga anställda, allt ifrån medarbetarsamtal och ersättarplanering till att identifiera stjärnspelare och introduktionsprogram etc. En annat viktig strategiskt område var att skapa strukturer för att utveckla samtliga ca 4000 ledare i företaget, vilket medförde att mycket pengar och tid användes för att stödja, utveckla och utmana ledarskapet. Då chefskapet var väl etablerat i företaget låg tyngdpunkten på att utveckla de ledarförmågor vilka behövs för att kunna förstå och driva förändring i ett globalt företag.

En central del i Ulfs tjänst handlade om ansvar för kultur- och värderingsarbete vilket också var ett strategiskt prioriterat område i syfte att ena företaget. Den stora utmaningen bestod i att skapa en gemensam företagskultur vilken samtidigt tar hänsyn till de olika nationella kulturerna. Mångfald var en viktig del, att acceptera och använda olikheter och driva fram ökad innovationsförmåga. Som ett led i denna strävan togs olika moduler fram vilka användes för att skapa gemensamma strukturer och ”mindset” i syfte att koppla ihop affärsmässighet med utveckling/utbildning av medarbetare. Det blev till slut ett 30-tal olika väl etablerade moduler vilka används av chefer, interntränare och externa konsulter. Ulf var ansvarig och mycket delaktig i framtagandet av alla dessa moduler, samt aktiv i genomförandet av många träningar och utbildningar. Ulf jobbade med utveckling på alla nivåer i organisationen, från företagets ledningsgrupp till produktionspersonal. Mer än hälften utvecklingsinsatser ägde rum utanför Sverige.

Autoliv Europe, HR Direktör, 2002 – 2004

Ansvarig för koncernens ”People Development”.

Autoliv Sverige, Utbildningschef, 1998 – 2002

Alingsås kommun, Rektor, 1996 – 1998

Utbildning

Skolledarhögskolan, skol- och utbildningsledning 1992 – 1994 (pedagogisk högskoleexamen)

Grundskollärarexamen, 1979 – 1982

OPQ Internationally Certified User of SHL, Test for Personality-, Leadership, Emotional Intelligence and CompetencyProfiles, 2013.

TST Internationally Certified User of Thomas In- ternational Test for Selection and Training, 2011.

Certifierad Coach, NLP Master Practitioner, 2009. £ CTT Accreditation in Cultural Transformation Tools, 2007.

DISC Internationally Certified User of Thomas International Personal Profile Analysis, 2006.

LEADERSHIP, Franklin Covey, 2006. £ SEVEN HABITS, Franklin Covey, 2004.

4 ROLES LEADERSHIP, Franklin Covey, 2004.

Kontakta Ulf

Telefon: 073-355 38 90

E-post: Ulf Sjödin

Ulf Sjödin