Hög tid att öppna upp dialogen om hur vi mår och presterar på jobbet!

YesP lanserar OpenApp, ett nytt verktyg för att skapa roligare och bättre presterande arbetsplatser!