Image module

Som ledare kan det vara svårt att diskutera sin egen roll med andra kollegor. Vissa frågeställningar är inte heller möjliga att ta upp i den egna organisationen.

Därför finns Pnetwork. Ett VD- och chefsnätverk, med syfte att utvecklas i yrkesrollen och öka energin och arbetsglädjen i vardagen. Pnetwork samlas regelbundet i grupper om drygt 10 personer med ledare och chefer från olika branscher och verksamheter. Som medlem får du tillgång till ett forum där du kan samtala, reflektera och ta del av andras frågeställningar och erfarenheter.

YesP ansvarar för att sätta samman en intressant grupp. Förutom att gruppmedlemmarna  skall komplettera varandra genom bransch och erfarenheter så skall det kännas som att man har lust att åka på en kul semester tillsammans. En väl förberedd och förankrad agenda finns för varje träff, med inspel från forskning och expertis, som lyfter aktuella frågeställningar och utmaningar.

Längs vägen bistår vi även med exekutiv coaching och samtalsledning. Men framförallt är det samspelet med de andra gruppmedlemmarna som ger det största värdet.

”Skulle man jämföra Pnetwork med ledarträning av högsta kvalité skulle jag säga att detta är nog den bästa ledarträningen man kan få.”

Fördelar med Pnetwork.

  • Utvecklas i din professionella roll som ledare och få nya verktyg att att arbeta med i den dagliga verksamheten.
  • Utbyt erfarenheter med andra ledare och chefer för nya perspektiv och lärdomar inför verkliga och vardagliga prestationsutmaningar.
  • YesP ansvarar för en väl sammansatt grupp, en förankrad agenda med relevanta och intressanta frågeställningar, exekutiv coaching och samtalsledning.

Röster från nätverket.

Det är nätverksbiten som är mest betydande, en fantastisk sammansättning av personer som med stort engagemang delar med sig av både skratt och allvar.”

Bli medlem

Pnetwork är öppet för alla personer i chefsposition eller ledande ställning i alla typer av organisationer, från privata företag till offentlig verksamhet.

Vill du veta mer om Pnetwork?

Hör av dig till Michael Wickelgren

tel: 076-629 00 00

eller skicka ett mejl till honom,

så berättar han mer om hur du tar nästa steg som ledare.

Image module