YesP har genomfört en studie där 20 av landets Socialchefer har intervjuats om sin förvaltnings prestation, potential och eventuella hinder för att bli ännu bättre.

Studien visar att de främsta hindren för att nå en högre potential och bättre resultat bottnar i följande områden:

  • Gap mellan politiska målsättningar och faktiska aktiviteter i organisationen
  • Ledarskap, medarbetarskap, kompetensutveckling och bemötandefrågor
  • Suboptimering
  • Stor personalomsättning
  • Bristande förändringsvilja, gamla kulturer. ”Så här har vi alltid gjort.”