Så blir er organisation högpresterande

Bli bättre på att tala om i vilken riktning er verksamhet är på väg. Det är första steget mot att bli en högpresterande organisation.
–  Ledningen tror ofta att målen är tydligt kommunicerade. Många blir förvånande över hur lite medarbetarna har uppfattat, säger Hans-Peter Arnborg på YesP som har stor erfarenhet av förändringsprocesser.

De flesta har varit där och vet hur det känns. I ett företag som presterar lagom finns medarbetare som jobbar mycket, och andra som mest tittar på. Bekvämt, men inte speciellt utvecklande. Hur kan ledningen bryta lunken och få alla medarbetare att utveckla sin fulla potential?

Hans-Peter Arnborg arbetar med verksamheter som vill göra den resan. Hans erfarenhet är att ledningen i organisationer som fastnat i lagom-läge har en sak gemensam.
– Ledningen tror att de har stakat ut verksamhetens riktning. Men ett par nivåer ner i organisationen är medarbetarna ganska ovetande om vilka mål den övergripande organisationen har, säger Hans-Peter.

Ställ cynikerna mot väggen
Han menar att kommunikation om verksamhetens mål måste pågå hela tiden. Nästa steg mot en högpresterande organisation är att ta reda på om alla medarbetare sympatiserar med riktningen.
– I den processen är det viktigt att varje medarbetare känner sig sedd och inbjuden till att prata. I framgångsrika organisationer har medarbetarna aktivt fått ta ställning för verksamhetens mål, förklarar Hans-Peter.

Enligt Hans-Peter kan de flesta bolag dela in sina medarbetare i åskådare, cyniker, offer och spelare. Åskådare och offer behöver mest stöd för att våga göra en förändring. Spelarna driver utvecklingen framåt medan cynikerna förmodligen är de som suger mest energi.

– Fjäska inte för cynikern. Det sämsta du kan göra är att ”bjuda på kaffebröd”. Ta reda på om cynikern tror på företagets mål, och om han eller hon är villiga att vara med på resan. Om svaret är ja blir nästa fråga: Vad behöver du för att börja leverera? säger Hans-Peter.

Tydliga mål för varje medarbetare
Han menar att högpresterande organisationer är duktiga på att erbjuda sina medarbetare både ett tryggt klimat och en tydlig riktning framåt. De har tydliga mål för varje medarbetare, och mäter hur väl de uppfylls.
– Det är viktigt att fråga sig om det är rätt saker som mäts. Mäter ni processer som leder företaget framåt?, säger Hans-Peter.

Låg, lagom eller högpresterande – hurdan är er organisation just nu?

Låg: ”Om bara marknaden kunde vända” Organisationen spretar. Hänger inte med sin tid. Mer energi riktas inåt än utåt.

Lagom: En del medarbetare arbetar mycket, andra inte alls. Det finns affärsstrategier, men de påverkar inte medarbetarnas dagliga beslut.

Hög: Medarbetarna är modiga, sammansvetsade och vill alltid mer.

Fyra steg som leder till en högpresterande organisation enligt Yesp:

1. Ha koll på prestationsnivån. Målbild och nuläge. Mät, analysera och följ upp.

2. Etablera styrning och strukturer för prestation.

3. Coacha ledare och medarbetare till förnyelse, handlingskraft, självförtroende och samspel.

4. Säkra hållbarheten. Se till att prestation ingår i både kultur och struktur.

YesP

En högpresterande ledningsgrupp tar företaget till platser som tidigare ansetts omöjliga att nå och gör resan dit till en utvecklande och framgångsrik erfarenhet för alla inblandade. En ledningsgrupp utan tydligt syfte och samspel gör organisationen till ett tågset utan lokomotiv – det lämnar aldrig perrongen och det blir snabbt tråkigt ombord.

YesP
Checklista för ledningsgrupper