Analyser och verktyg

YesP har ett brett tjänsteutbud vilket innehåller allt från verksamhetsstyrning och generell verksamhetsutveckling till individuell coachning av ledare och medarbetare samt teamutveckling och ledningsgrupputveckling. I merparten av våra uppdrag skräddarsys våra tjänster efter kundens behov.

Strategiskt arbete och verklig prestationsutveckling

Det gemensamma i våra tjänster är att kunden alltid vill ta sig från ett läge till ett annat, från nuläge till önskat läge. Våra tjänster faciliterar den resan. Till vår hjälp har vi en rad verktyg, och analysredskap. Vissa har vi utvecklat själva som vårt prestationsindex vilket mäter ett nuläge av organisationens prestation, totalt eller enskilt. Ett annat analysverktyg är Acumen Ledarstil för outputfokuserat ledarskap. Därtill är vi certifierade användare av CTT (culture transformation tool), Denison Organizational Culture för kulturanalyser och DISC för personprofilanalyser samt Harrisson Assessments inom både rekrytering och prestationsutveckling. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med stora organisationer med höga krav på kvalitet och resultat. Vi har goda kunskaper inom LEAN och verktyg kopplade till ständiga förbättringar. Framförallt vet vi hur man får förändringsprocesser och strategier att förverkligas och leva vidare på arbetsplatser.

Här finner ni ett urval av de verktyg och analyser som vi använder och tillhandahåller.

Prestationsanalys och Prestationsindex

Prestationsanalys är ett analysverktyg som utvärderar och fokuserar företagets prestationsnivå utifrån ledningens och medarbetarnas uppfattning av nuläget. Det är ett processverktyg som ger en gemensam bild av övergripande prestationsnivå, styrkor och svagheter samt ev. skillnader mellan länder, avdelningar, befattningar mm. Resultatet ger er möjlighet att se vilka åtgärder och beslut som bäst gynnar er verksamhets prestationsnivå.

Denison Organization Culture Survey (DOCS)

Denison Organizational Culture Survey syftar till att bedöma en organisations kulturella styrkor och svagheter för att synliggöra aspekter som påverkar den övergripande prestationen. Genom att använda analysen kan organisationer jämföra sin organisationskultur mot en global databas och utveckla handlingsplaner för att förbättra sin nuvarande praxis.

Analysen ger organisationer möjlighet att:

 • bedöma styrkor och svagheter som påverkar prestationen
 • identifiera områden för förbättring
 • justera kulturförändring och ledarskap
 • skapa utvecklingsinitiativ

Culture Transformation Tools (CTT)

CTT (Cultural Transformation Tools) är en uppsättning verktyg för mätning och synliggörande av värderingar, värdegrund och kultur i organisationer. Grundtanken i kulturanalysen är att gemensamma mål och kärnvärden ökar känslan av tillhörighet och mening, vilket gör att vi både mår och presterar bättre.

I kulturanalysen tittar vi huvudsak på:

 • Samstämmighet mellan personliga värderingar och nuvarande värdering i organisationen
 • Samstämmighet mellan nuvarande och önskade värderingar i organisationen
 • Entropivärde. Ett värde som visar hur stor andel av nuvarande värderingar som är potentiellt begränsande. Med höga entropivärden har vi mycket energiläckage och rädslor i organisationen
 • Samstämmighet mellan olika delar och områden inom förvaltningen och vilka värderingar som är styrande. Här får vi hjälp att bedöma hur enad den nuvarande kulturen är.

Harrison Assessments Talent Solutions (HATS)

Harrison Assessments grundades för mer än 20 år sedan med det uttalade målet att skapa ett verktyg som fokuserar på skillnaden mellan hög- och lågpresterande individer i definierade befattningar. Det skiljer sig från generella personlighetstester eftersom det är strikt inriktat på arbetsrelaterade faktorer. Själva grunden för att anställa, behålla och utveckla medarbetare är att på ett effektivt sätt bedöma både lämplighet och behörighet för jobbet.

Fördelar med Harrison Assessments:

 • Bedömer behörighet och lämplighet för en given roll
 • Reducerar tid och resurser för varje rekrytering
 • Minskar risken att sortera bort potentiella högpresterare

Harrison Assessments ger dig:

 • Oöverträffad precision
 • Fler än 6500 unika befattningsprofiler
 • Screenar för skönmålning
 • 20-30 minuters assessment motsvarar mer än en hel dags test med traditionella metoder

Personlighetsprofilanalys (DISC PPA)

Thomas Person Profil Analys (PPA) ger en korrekt bild över hur människor beter sig på arbetet och ger dig en högre säkerhet vid rekrytering, identifierar var du ska lägga din utvecklingsbudget och förstår var moralen bör stärkas för att undvika personalomsättning.

Thomas PPA hjälper dig också att lägga mindre tid på att hantera dina lågpresterande medarbetare och mer tid på dem som verkligen kommer att driva verksamheten framåt.

Thomas PPA tar bara ca 8 minuter att färdigställa. Du har därefter en profil som ger dig information om en persons styrkor och begränsningar, deras kommunikationsstil, deras värde för organisationen, vad som motiverar dem, deras grundläggande rädslor och hur de beter sig under press.

TST Kapacitets- och förmågetest

TST mäter en persons utvecklingspotential – hur snabbt en person kan ta till sig ny information och svarar på frågor som: klarar han/hon befattningens intellektuella krav? Är det en problemlösare? Thomas General Intelligence Assessment (GIA) mäter en persons mentala resurser. Genom att förstå hur snabbt dina kandidater kan lära sig och behålla nya färdigheter och rutiner, får du en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll.

Acumen Leadership workstyles

Är ett 360° självvärderings- och feedbackprogram för chefer/ledare. Programmet fångar upp attityder och tankemönster som har en avgörande betydelse för din förmåga att agera och leda på ett effektivt sätt. Baserad på värderingsresultat, ger programmet mycket personligt beskrivande rapporter om hur dina attityder och tankemönster påverkar din förmåga att sätta mål, styra projekt, arbeta tillsammans med andra och utöva ledarskap.

Team Management Profile (TMP)

Team Management Profile (DISC TMP) hjälper dig att se till att ditt team utnyttjas till sin maximala förmåga. Hur säkerställer du att ditt team presterar efter sin högsta förmåga? Vad är nyckeln till att hantera dem som en operativ enhet, snarare än bara som individer? 

Med Thomas Team, tillsammans med TMP kan du och ditt team att förstå sina styrkor, begränsningar och det värde de tillför verksamheten. Det ger dig möjlighet att öka prestationsnivån i ditt team genom att hantera dem mer effektivt.
 TMP ger dig en profil och svarar på dina många frågor. Använd TMP för att inspirera ditt team till att uppnå mer, se utbildningsbehov och identifiera brister i kompetens som kan fyllas genom rekrytering.