Facilitering betyder att underlätta

Och syftar till att guida och stötta samt skapa delaktighet och ansvarstagande. En facilitator har som uppgift att effektivisera och utveckla organisationer genom att leda mot gemensamt satta mål i en opartisk men engagerande roll.

På YesP har vi flera års erfarenhet av facilitering med många olika typer av uppdrag. Vi har faciliterat mindre som större grupper på internationella kongresser och debatter, nationella universitet och i verksamheter. Våra konsulter är mycket kompetenta för denna typ av mötesprocess och är skickliga på att synliggöra, uppskatta och utveckla människor.

YesP konsulter är mycket vana föreläsare. Vår expertis inom prestation, drivkraft, strategiska och kulturella förändringsprocesser är något som vi med stort engagemang delar med oss av. Med en inspirerande personlighet och lustfylld attityd är vår framtoning akademiskt förankrad men samtidigt okomplicerad.

 

Johan Wirén

Hur är du som facilitator?

Jag strävar alltid efter målfokus  och tydlig struktur men försöker samtidigt utmana personliga hinder i form av rädslor eller att man håller tillbaka. Det är viktigt för mig att alla involverade har känt sig delaktiga och att jag har lyckats skapa en öppen och ärlig kommunikation.

Johan WirénPrestationskonsult och Utbildningsansvarig YesP