Ett ledarnätverk för bättre prestation, energi och glädje

Varför?

Efter över 25 års arbete och nära dialog med Vd:ar och beslutsfattare från olika verksamheter världen över möter vi ett ökat behov av sparring, stöd, påfyllning av energi och nya idéer. Tempot ökar och förväntningarna blir större och större. Inte sällan blir chefen en ensam, ibland isolerad person som skall vara klokast och fixa det mesta.

Samtidigt möter vi flertalet ledare som är mer och mer intresserade av och kunniga inom strategi- och förändringsfrågor, organisationskultur och konsten att leda människor och verksamhet. Alla med ett engagemang och erfarenhet att ta tillvara och lära sig av – och i de flesta fall med en önskan om att få dela med sig av både sina frågor och svar.

Vad?

  • Gruppens sammansättning – vår matchmaking – av män och kvinnor, sektor och bransch ger en spännande och balanserad grund för ett unikt och brett erfarenhetsutbyte.
  • En väl genomtänkt och förankrad agenda, med inspel från forskning och expertis,  som lyfter relevanta frågeställningar och utmaningar ledare står inför idag.
  • Dessutom bistår vi med exekutiv coaching och samtalsledning med utgångspunkten ledarskap under träffarna.
  • Fokus ligger på ännu bättre prestation, mer energi och glädje.

Välkommen till Pnetwork!

Omdömen från medlemmar

Arbetet med prestation och ledarskap har varit mycket värdefullt och gett mig många nya infallsvinklar. Men det är nätverksbiten som är mest betydande, en fantastisk sammansättning av personer som med stort engagemang delar med sig av både skratt och allvar.

Patrick HolmVD, Svenskt Tryck

Värdet av att få utveckla och bredda sitt nätverk i en avslappnad och givande miljö.

Per FrisackVD, Lindahls Advokatbyrå

YesPs nätverk ger mig nya perspektiv och tips i min ambition att försöka bli en bättre ledare

Mauritz SahlinVD, REAC

…man får mycket tillbaka…

Matts AgeliiInserve

Försäljningsansvarig nätverksgrupperna

Michael Wickelgren

har arbetat inom ett flertal branscher på en rad olika befattningar. Han har bl a drivit butiker inom detaljhandeln, varit VD för ett klockföretag, producerat mässor, skapat nätverk för IHM Business school och har lång erfarenhet av att förmedla föreläsare inom management, team- och organisationsutveckling. Michael är själv med i ett flertal nätverk och anser att ”Det är i mötet med andra som vi utvecklas”.

Pnetwork ger en utmärkt möjlighet att tillsammans med andra utveckla sitt ledarskap utan att behöva sätta sig i skolbänken, samtidigt som det skapar nya goda relationer och kontakter.

Kontakt:

Michael Wickelgren

Tel 076-629 00 00

Coacher/Moderatorer nätverksgrupperna

 

H-P_sv

Hans-Peter Arnborg

Hans-Peter har arbetat med ledarskap, förändringsprocesser, företagskultur, balans i livet och prestationsutveckling i över 25 år. Sedan 1990 har han drivit konsultverksam- het inom området och själv sparrat och tränat ledare och organisationer till utveckling och bättre prestation. Han har bl a arbetat med AB Volvo, Levi’s, SJ, E.ON, Elanders, IKEA, Abba Seafood. Hans-Peter är grundare och Vd för YesP.

 

JWx_sv

Jonas Woxberg

Jonas är sedan mitten av 90-talet verksam som finansiell rådgivare inom finansbran- schen. Han har ett brinnande intresse för frågeställningar kring prestationsökning för både individen och gruppen. Han menar att viktiga pusselbitar för att öka prestationen är att omge sig med rätt människor och finnas med i rätt sammanhang. Därför driver Jonas flera nätverk med olika inriktning. Han är en uppskattad föreläsare om nätverkande och ökad prestation.