Prestationsutveckling & förändringsarbete

Vi arbetar nära våra kunder och är en långsiktig partner i kundernas arbete med prestationsförbättringar. Det unika i YesP:s erbjudande är att vi kombinerar mänskliga faktorer med strukturella och visar på kopplingen mellan mänskliga prestationer och organisationens resultat. I praktiken innebär det att strategiska beslut överförs till praktisk och mätbar handling. Tillsammans med kunden utvecklar vi kulturen, ökar prestationen och skapar bättre resultat.

Vi har i 15 år tillsammans med svenska och internationella kunder genomfört många stora förändringsarbeten. Det har skett i den stora koncernen med effekt på 60 000 anställda och det lilla bolaget med 30 anställda.

Framgången skapas genom att:

  • Vi tydliggör och förankrar strategier, etablerar förändringskraft och underlättar organisationsutvecklingen
  • Vi ökar fokus, självförtroendet och riktar den interna kraften mot de gemensamma målen
  • Vi ökar handlingskraften och samspelet
  • Vi frigör lust och glädje för individerna och i samspelet mellan varandra

Vi etablerar en prestationsinriktad kultur med enkla strukturer.

Alla presterar

För att framgångsrikt bygga en högpresterande organisation finns inga genvägar. Alla medarbetare som ledare behöver aktivt ta ställning för sin egen såväl som den övergripande prestationen inom verksamheten. Det blir bättre resultat när alla presterar.

Studier (källor) visar att i de flesta företag i världen har endast 20% av medarbetarna ett stort engagemang i jobbet. Lika många av medarbetarna, 20%, är aktivt oengagerade.

Detta ser vi som en av de största potentialerna som företag har men ofta inte vet hur de skall hantera.

Vi på YesP ser en obestridlig koppling mellan prestation och resultat och brinner för att organisationer och människor ska nå sin fulla potential. Vi är snabba från ord till handling och kan visa på konkreta vägar till bättre prestationer utan att äventyra balansen mellan människa och resultat. Det konkreta innebär att allt vi gör ska kunna märkas i verksamheten i form av bättre resultat och förändrade beteenden.

Ledningsgruppsutveckling

Effekten av en högpresterande ledningsgrupp syns genom att organisationen når eller överträffar uppsatta mål på både kort och lång sikt. YesP’s konsulter jobbar alltid väldigt nära företagets behov med full fokus på teamet, individen och de resultat som ska levereras. Vi har lång och omfattande internationell erfarenhet från arbete med ledningsgrupper i en mängd olika branscher och såväl små som stora organisationer.

Strategiskt ledningsstöd

Kulturförändring

Arbetsgrupps- & teamutveckling

Team/Grupputveckling för oss handlar om att bygga väl fungerande, effektiva och resultat orienterade team som bygger sitt samarbete på förtroende, öppenhet, tydlighet och ”laget före jaget”-mentalitet.

Utgångspunkten för vårt teamarbete är alltid att klargöra teamets riktning. . Detta för att säkra att teamets riktning samspelar med företagets eller organisationens totala riktning.

Bättre ledarskap

YesP arbetar med ledarutveckling världen över med en tydlig koppling till prestation. Vi har funnit att de insatser som ger mest effekt sker när våra kunder samlar ledare tillsammans för att arbeta med företagets riktning och utmaningar. Att träna för att utveckla ett bättre ledarskap samt öka den interna dialogen och samspelet för effektivitet, lärande och synergier i hela organisationen.

”Annorlunda behöver inte betyda att någonting har förändrats. Hur många förändringar i rutiner, regler eller metoder har du upplevt under de senaste tre åren? Hur många synliga förändringar i beteenden och attityder har du upplevt under samma period? Om inte våra tänkesätt är i synk med strukturella ”makeovers” har faktiskt inte mycket förändrats, eller kan förändras….”

Lisa Arnborg
Lisa ArnborgPrestationskonsult, YesP