Deltagare i YesP:s temakväll Keeping Creativity alive den 12 mars 2014.

Deltagare i YesP:s temakväll Keeping Creativity alive den 12 mars 2014.

YesP erbjuder skräddarsydda och designade öppna ledarskapsprogram. Vi erbjuder också sedan 1996 öppna utbildningar i The Human Element, Radical Collaboration och THE Next Level.

YesP Master

Ett ledarprogram som tidsmässigt planeras och anpassas till deltagaren och som genomförs under 18 månader.

Innehåll:

 1. Coachingprogram Master med utgångspunkt från Harrison Assessments, Acumen Leadership styles och deltagarens egna affärskritiska relationer och/eller situationer.
 2. The Human Element – ett femdagars seminarium med fokus på samarbete, relationer och handlingskraft.
 3. Radical Collaboration – ett tredagarsprogram med en unik kombination av FIRO och samarbetsinriktade konfilkthanterings- och förhandlingstekniker. Läs mer om Radical Collaboration.
 4. THE Next Level – En fördjupning och fortsättning av av The Human Element som hjälper deltagaren att stärka sin självkänsla, förbättra ledarförmågan och öka handlingskraften.
Coachingprogram Master
 1. Framtagande av aktuell personlig assessmentprofil att matcha ledarrollen mot. Vilka förutsättningar har deltagaren att bli framgångsrik i sin aktuella eller framtida ledarroll?
 2. Assessment genomförande, analys och framtagande av rapportpärm. 3 x 2 timmars coachning utifrån Harrison Assessments och affärskritiska relationer och situationer. Hemarbete mellan varje tillfälle.
 3. Accura ledarstil.med en feedbackprofil med feedback från direktrapporterande,  kollegor, överordnad chef och ev. kunder, d.v.s. 360 graders feedback. Förståelse för innebörden av och forskningen bakom en effektiv ledarstil kopplat till var och ens aktuella roll. Arbete med resultatet av din självbedömning och feedback. 3 x 2 timmars coachning utifrån Accura ledarstil och affärskritiska relationer och situationer. Hemarbete mellan varje tillfälle.
 4. Överlämning till deltagarens chef att ta eget ansvar för fortsatt process, såväl för individen som för helheten. Ytterligare en 4 timmars coachning erbjuds i en pott för att på eget initiativ från deltagaren få stöd och coachning i uppkomna relationer och eller situationer.

Investering för Ledarskap Master: 69 000 kr exkl. moms

Radical Collaboration/Förtroendefullt samarbete

Radical Collaboration är ett tredagarsprogram med en unik kombination av FIRO samt samarbetsinriktade konflikthanterings- och förhandlingstekniker.

Radical collaboration är programmet för dig som vill lära dig att bygga långsiktiga relationer, förhandla, och lösa konflikter.

Programmet ger dig:

 • Ökad instinkt om din egen attityd och beteenden i en förhandlingssituation.
 • Kunskap om hur du skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende.
 • Träning i kommunikation och konflikhantering

Läs mer här: Radical Collaboration 2018

The Human Element (THE)

The Human Element – ett femdagars seminarium för dig som vill utveckla samarbete, relationer och handlingskraft.

Vill du öka din självkännedom, skapa ett effektivt ledarskap och stärka din självkänsla? Välkommen på The Human Element! Under seminariet, som sker i internatform utvecklas du både som yrkesmänniska och som privatperson.

The Human Element bygger på FIRO-teorins grundprinciper; självkänsla, öppenhet och självbestämmande.

Du får ökad förståelse för hur du påverkas av, och påverkar, andra i din omgivning, en ökad självkänsla samt större förmåga till effektiv kommunikation och feedback. Kursen vänder sig främst till dig som jobbar som ledare men är användbar i alla typer av yrkesroller.

Läs mer här: The Human Element inbjudan 2018

The Next Level (påbyggnadsutbildning till THE)

THE Next Level

THE Next Level – En fördjupning av The Human Element?. Concore presenterar THE – Next Level – ett två- och en halvdagars seminarium i internatform.

Karnvarden

Bilden: Bocca della Verità ”Sanningens mun” från Santa Maria in Cosmedin i Rom. Legenden förtäljer att den som sticker in sin hand i gapet, får den avbiten om han har begått mened.

THE Next Level vänder sig till dig som redan gått The Human Element. Under det här seminariet aktualiseras delar av THE och du får ytterligare verktyg för att komma längre i din egen medvetenhet och möta dina egna utmaningar.

THE Next Level hjälper bland annat dig att:

 • Stärka din självkänsla
 • Få en förbättrad ledarskapsförmåga
 • Få en ökad handlingskraft

Vi arbetar med att utveckla och hantera personliga relationer och situationer och coachar andra i detsamma.

Gör en intresseanmälan till våra utbildningar genom att kontakta  Jonas Wirén när det gäller The Human Element och/eller Radical Collaboration – Förtroendefullt samarbete.

När det gäller Harrison Assessments Talent Solutions – Basic Accreditation Training kan du även vända dig direkt till Fredrik Wahlberg.