Våra kärnvärden

 

Enjoy Performance!

YesP verkar för prestationsbegreppet i dess goda form, där prestation inte är något självförtärande utan snarare ett lustfyllt och åtråvärt tillstånd. Prestation utan glädje och lust är inte långsiktigt hållbart. Glädje och trivsel utan prestation blir innehållslöst.

Vi utgår från att energin frigörs när människor går från att vara åskådare till att vara spelare med driv och lust att utvecklas. Vi vet att människor gillar att göra bra saker, och gärna tillsammans med andra. Denna insikt återspeglas i mottot Enjoy Performance! Där Glädje och Prestation förenas skapas de bästa miljöerna för att åstadkomma uthålliga resultat.

Trust People!

Trust People återger en grundläggande tillit inför människans goda avsikter. För oss är det en obestridlighet är att människor vill växa och ta ansvar, inte bara för sig själva utan för hela det sammanhang de verkar inom.

Utan tillit uppstår inte de positiva spiraler som skapar högpresterande organisationer, men tilliten är ingen självklarhet. Den fordrar att vi bejakar olikheter och utforskar potentialen hos alla. Att vi är uppriktigt nyfikna på vad varje individ kan bidra med. Att vi lyssnar, ser och bekräftar varandra. Att vi vågar vara öppna mot varandra, inte bara med våra rädslor och tillkortakommanden utan även med våra förväntningar och förhoppningar, på oss själva och på andra. Trust People! innebär att människor kan, vill och mår bra av att prestera!

Say Yes!

Det finns en kreativ och förlösande kraft i det lilla ordet Ja. Där Nej låser in och förkastar öppnar Ja istället för en mångtydig tolkning av olika perspektiv. Med tillägget och, ”Ja och” istället för ”Ja men” skapas dialog och samspel istället för debatt och maktkamp.

För oss innebär Say Yes! inte att vi ska vara ”ja-sägare” i dess undfallande innebörd. Det handlar istället om att ta ställning. Om att säga Ja till möjligheter, Ja till tillväxt, Ja till att lyckas och Ja till att våga misslyckas. I Ja bor entreprenörskap och förnyelse. I Nej residerar stagnation och feghet. Vi säger Ja till mänsklig drivkraft och Ja till prestation!