YesP arrangerar workshop tillsammans med Göteborgsregionens Kommunförbund

Bättre resultat när alla presterar – ”Att leda prestationer för ökad samhällsnytta och arbetsglädje.”

Precis som i alla sammanhang behövs träning för att bli riktigt bra. Och att vi tränar på rätt sätt. Ibland kanske vi gör något på ett visst sätt utan att tänka på hur vi gör det, eller varför? Vi gör som vi brukar helt enkelt. Men hur ska jag som ledare veta vad jag ska göra mer av just nu eller vad jag behöver göra annorlunda?

För att en verksamhet ska ha framgång behöver den vara både snabb till handling och klok i sina beslut. Medarbetarna behöver ha rätt kompetens, vara flexibla och ta ett starkt ansvar för sin uppgift. Det ställer stora krav på ledarna.

Ett attraktivt ledarskap får medarbetare att prestera bättre, ökar arbetsglädjen och skapar kundvärde. Att träna för att utveckla ett attraktivt ledarskap blir en verklig framgångsfaktor för verksamheten och ger den enskilde ledaren ökad förmåga att:

Genom attraktivt ledarskap få medarbetare att prestera bättre

Skapa bättre prestationer för ökad samhällsnytta och arbetsglädje

Förstå grunderna i vad som driver och hindrar prestation

Utveckla praktiska färdigheter inom mål- och verksamhetsstyrning

Öka samarbete, engagemang, lust och kreativitet.

Driva förändring och kulturutveckling

Inspirera och utveckla potential

Gå från rädsla att göra fel till förtroendefull kultur

Anmälan

Anmälan görs direkt på: www.grkom.se/kurser. Vid frågor kring anmälan kontakta kompetens@grkom.se. Sista anmälningsdag är 18 januari.

Upplysningar

Staffan Nyqvist, GR, tel. 031-335 53 10, e-post: staffan.nyqvist@grkom.se.

Workshop med frukost

Hans-Peter Arnborg har som vd och ägare utvecklat konsultföretaget YesP till ett modernt konsultföretag med fokus på organisations- och prestationsutveckling. Arbetssätten bygger på internationell forskning, processkunskaper, modern pedagogik och lång erfarenhet av förändringsarbeten över hela världen.