YesP och GR lanserar nytt utvecklingsprogram för ledare inom offentlig sektor.

Att leda för bättre prestation är ett anpassat ledarprogram som riktar sig till erfarna ledare inom offentliga organisationer. Programmet bygger på en skräddarsydd kombination av lärande genom gemensamt arbete i grupp och individuell coaching där vi tillsammans tillvaratar goda erfarenheter och gemensamma potentialer.

Att leda för bättre prestation är framtaget av GR och YesP för att stärka utveckling av verksamhet och gemensamt ta vara på engagemang och driv hos både ledare och medarbetare. Effekten ska märkas där det händer, på fältet, i klassrummet och överallt där medarbetarnas prestation är avgörande för organisationens förmåga att skapa samhällsnytta. Kärnan i programmet är därför deltagarnas egna frågeställningar och den utveckling som uppstår i erfarenhetsutbytet deltagarna emellan.

För mer info och anmälan till utvecklingsprogrammet klicka här.