Organisationsutveckling så som den ska vara – med affärsnytta som gör skillnad på riktigt

0

år i branschen

0

genomförda projekt

0 %

nöjda kunder

0

gapskratt

Släpp loss kraften i din företagskultur

En organisations prestation är intimt sammankopplad med dess kultur. Otydligt ledarskap och fel strategi påverkar oss mer än vad vi tror. Med YesP får du över 20 års erfarenhet om hur du släpper loss kraften i ditt företag. Resultatet? Gladare anställda och överraskande höga siffror i årsredovisningen.

Blomstrande organisationer som överträffar sina ekonomiska mål har något magiskt – en kultur med de rätta förutsättningarna för att människor ska kunna utvecklas och få lust att prestera. På YesP vet vi vad som är smart organisationsutveckling på riktigt, och vi hjälper dig gärna att åstadkomma positiv förändring på flera nivåer.

Din organisation är ett ekosystem där allt hänger ihop. Struktur, relationer, resultat, prestationer, känslor. Vi utgår från era behov där vi identifierar önskade effekter och tillsammans sätter vi genomförandeplan, eliminerar hinder, bestämmer tydliga affärsmål och jobbar med positiv förstärkning. När alla ansträngningar riktas åt samma håll börjar kulturen som sitter i väggarna att förvandlas och skapa äkta förändring. Det kallar vi YesP-effekten!

Vi har länge arbetat med kultur och förändring i små och stora verksamheter inom näringsliv och offentlig förvaltning. Våra metoder grundar sig i:

  • aktuell internationell vetenskap
  • modern pedagogik
  • gedigen erfarenhet av organisationsförändring

Syftet för våra insatser är att skapa varaktig handlingskraft som syns och känns, för både människor och verksamhetens mål. Företag med en högpresterande kultur är 3,5 gånger bättre på att få människor att ta fram sina positiva sidor och prestera sitt allra bästa, 3 gånger bättre på samarbete och 1,5 gånger bättre på att skapa värde till externa kunder! (Källa i4CP)

Vad YesP gör

Står ni inför en större eller mindre förändring, har ni svårt att nå era mål, vill ni säkerställa er prestation framåt? Vi är er trygga guide och skräddarsyr ett förändringsarbete efter era unika behov. Här är några av våra tjänster.

People Culture Performance Change

Organisationsutveckling som ger starkare företagskultur

En del säger att organisationsutveckling och förändring är svårt. Vi håller inte med. Att många förändringsinitiativ misslyckas beror på att man saknat kunskap, uthållighet eller en genomtänkt metod för att gå i mål. Efter 20 år av förändringsarbete har vi sett med egna ögon hur potential frigörs, affärsnytta frodas och företagskulturen blir starkare.

För hur mår din organisation egentligen? Når ni era mål, finns det motstånd och konflikter? Lever ni upp till er strategi, eller försvann energin från kickoffen redan på måndagen efter? En bra balans mellan risktagande och ordning och reda är till exempel en förutsättning för att prestera optimalt.

Alla organisationer kan bli bättre. Organisationsutveckling är inte bara för den som har stora problem, utan för alla som vill få ut mer av sina resurser och prestera bättre. Med prestera bättre menar vi:

  • högre kundnöjdhet
  • snabbare innovationstakt
  • effektivare arbetssätt
  • aktiva och delaktiga medarbetare

En sund organisation är en som bubblar av förändringsvilja med ledare och medarbetare som är skickliga och stolta över att jobba just där. Ett attraktivt och högpresterande företag man trivs på helt enkelt. Visst låter det bra? Prata med oss så tar vi oss dit tillsammans.

Våra kärnvärden

Say Yes!

Ta ställning. Öppna dörren för möjligheter, tillväxt och för att lyckas. För att vinna behöver man ta risker.

Trust People!

Vi är uppriktigt nyfikna på vad varje individ kan bidra med och vi litar på att människor kan, vill och mår bra av att prestera!

Enjoy Performance!

Energi frigörs när människor går från att vara åskådare till aktiva medspelare, i en miljö där glädje och prestation förenas för att åstadkomma långsiktiga resultat.

Våra kunder litar på oss

YesP har lett organisationsutveckling och annat förändringsarbete inom mängder av branscher och i skiftande miljöer. Här är några av de företag och organisationer vi arbetat med de senaste åren.