Ledarskap

Ledarskap

|

Organisationsutveckling

Cecilia Alwin

Medledarskap och ledarskap: Glöm ledarskapet och fokusera på ledningen!

”Först behöver vi titta på chef- och medarbetarrollen och delvis omdefiniera dem och vara överens om vilket ansvar de har,...

Läs mer

Ledarskap

|

Organisationsutveckling

|

Prestationsutveckling

Nisse Schönnings

Leda för goda prestationer

Som ledare har man ofta höga förväntningar och krav på sig. Man ska klara att leverera fantastiska resultat i sin...

Läs mer

Ledarskap

Lisa Arnborg

Hur egot står i vägen för ett starkt ledarskap?

Att kropp och knopp är programmerade för i första hand vertikal rörelse och tänk, vad betyder det? Jo, att vi...

Läs mer

Ledarskap

|

Organisationsutveckling

|

Prestationsutveckling

Nisse Schönnings

Låt människor prestera

Att Sveriges kommuner står inför en stor utmaning när det gäller att klara av att leverera framtidens välfärd har vi...

Läs mer

Ledarskap

Cecilia Alwin

Att leda ”över linjen”

Framtidens ledarskap handlar inte om att bygga ”horisontella” färdigheter – dvs, förmågor, färdigheter och beteenden som behövs för att leda...

Läs mer

Ledarskap

Lisa Arnborg

Studie; Endast 1% av ledarna är både resultat- och relationsfokuserade

En studie gjord av Management Research Group (MRG) på 60 000 ledare över en 10 årsperiod visar att förmågan att...

Läs mer

Ledarskap

Lisa Arnborg

Walk like a leader

So, you’re shut away in your office, in conference calls, in meetings, racing around with an urgent look on your...

Läs mer

Ledarskap

Cecilia Alwin

Vikten av medledarskap

Jag kommer, i mitt arbete som konsult i olika organisationer – privata som offentliga, ofta i kontakt med problematiken kring...

Läs mer

Ledarskap

Fredrik Wahlberg

Nya tider och nytt ledarskap

"Vi behöver tänka om när det gäller ledarskap. Istället för att isolera ledarskapet till chefen, till individen, behöver vi släppa...

Läs mer

Ledarskap

Nisse Schönnings

Hybrida medledarskapet

Tiden efter corona pratas det mycket om den hybrida arbetsplatsen. Hur man ska hantera nya förväntningar från medarbetare om att...

Läs mer

Ledarskap

|

Teamwork

Lisa Arnborg

Den digitala arbetsplatsen – där alla leder

Det viktigaste ledarskapet på våra arbetsplatser är allas ledarskap, allas förmåga till att skapa arbetsglädje och prestation, både för sig...

Läs mer

Ledarskap

Lisa Arnborg

Leda på distans – ledarskap med ”extra allt”!

Att leda på distans handlar om hur du som ledare möter varje person och din grupp. Hur kan du som...

Läs mer

Kulturutveckling

|

Ledarskap

|

Organisationsutveckling

Samhällsansvaret är en strategisk nyckelfråga

Under den senaste tiden har vi observerat hur ett aktivt och äkta samhällsansvar blir en allt viktigare del av nutidens...

Läs mer