Att leda ”över linjen”

Framtidens ledarskap handlar inte om att bygga ”horisontella” färdigheter – dvs, förmågor, färdigheter och beteenden som behövs för att leda andra. Vad som istället har blivit uppenbart genom undersökningar av dagens ledarskap är att ledare och chefer ofta redan är ”experter” på ”vad-faktorn” inom ledarskap – tränade i olika program som erbjuder tekniker inom exempelvis feedback, att prioritera rätt och att hantera svåra personer och samtal och andra färdigheter de tror att de behöver.

Trots att dessa ledare har ”lärt sig” dessa färdigheter så har de inte alltid haft förmågan att omsätta det i praktiken och använda det på det sättet som det var tänkt för att leda, relatera till och engagera andra.

Undersökningar identifierar att det som står i vägen för att kunna göra något annorlunda är ledarens omedvetenhet om:

 • Vad som triggar dem att reagera och agera på det sättet de gör.
 • Förståelsen av hur de påverkar andra och vad som händer som resultat.
 • Vad de kan göra för att välja att ändra sitt sätt beteendemönster.

Nästa steg i att utveckla ledare och ledarskap handlar om ”hur-faktorn”, hur de gör för att se och förändra det de inte ser idag. Det är att utveckla sina ”vertikala” förmågor, istället för fler horisontella. Vi växer inte vertikalt genom att tillföra fler horisontella färdigheter och vi växer inte vertikalt genom att föreställa oss eller försöka tänka oss till det. Att växa vertikalt kräver att vi involverar både kropp, hjärta och huvud i processen – dvs våra tre huvudsakliga intelligenser.

”Vårt fokus är att öka och stärka ledarens förmåga upptäcka sina egna begränsande mönster, tankar och handlingar och ersätta dom med nya. När detta sker får ledaren tillgång till ett mer öppet, genuint och konstruktivt sätt att interagera med andra och omgivningen runt dem når ett signifikant bättre resultat.”

Att leda ”över linjen”

Vårt fokus är att öka och stärka ledarens förmåga upptäcka sina egna begränsande mönster, tankar och handlingar och ersätta dom med nya. När detta sker får ledaren tillgång till ett mer öppet, genuint och konstruktivt sätt att interagera med andra och omgivningen runt dem når ett signifikant bättre resultat.

Det är viktigt att känna till att vi har alla olika försvarsmekanismer, uppfattningar om personer, miljöer och situationer som är fast i vårt invanda mönster ”hur man gör” (automatiska reaktioner) då det känns tryggast och bekvämast. Vi identifierar detta som att leda ”under linjen” och det skapar en företagskultur där normen är att vi klandrar andra, förnekar att något är fel, rättfärdigar situationen och försvarar vår egen position.

När ledare kan se och släppa sina invanda mönster, rädslor och oro, så ändras också deras sätt att se på omgivningen och situationer. De ändrar kursen för hur de tänker, känner och hur de agerar – de får nya redskap och hanterar situationerna ”över linjen”. Organisationskulturer ”över linjen” innehåller ett stort mått av eget ansvar, tillit till sin egen och andras förmågor och motiverar genom detta personer att ”gå en extra mil” för att uppnå resultat.

”För att nå ’vertikal utveckling’ behöver ledaren vara ’närvarande’ i hans eller hennes upplevelser –vara alltmer självmedveten och ’mindful’ i stunden. Han/hon behöver få en djupare, ökad förståelse för sitt eget gehör och reaktioner och förståelse för hur de påverkar andra för att medvetet kunna välja ett annat sätt att agera på.”

Kvaliteterna som är karakteristiska för ledare ”över linjen” kan sammanfattas i nio olika distinktioner. När ledaren förflyttar sig upp ”över linjen” får de också tillgång till styrkorna i dessa för att använda sig av i sitt ledarskap.

Dessa distinktioner är:

 • Styrka– förmågan att kliva fram och säga eller göra det som krävs med både medkänsla och tydlighet; möta situationen med självförtroende och hantera det som är framför sig både konstruktivt och effektivt, allt medan du också säkerställer att andra som berörs av situationen får stöd och är engagerade.
 • Inkluderande– förmågan att bringa en känsla av trivsel och harmoni i alla situationer; hålla fast en lugn inställning och skapa en känsla av samhörighet med andra; uppskatta olika perspektiv samtidigt som du bidrar med ditt.
 • Idealistisk– förmågan att vara sann i dig själv och dina egna värderingar såväl till dem runt omkring dig; vara följdriktig och transparent i vad du ser som viktigt för dig och vad du inte kompromissar om, samtidigt som du respekterar att det finns andra perspektiv och alternativ.
 • Omsorgsfull– förmågan till sann empati för andra och att kunna bygga starka och långvariga relationer genom meningsfull samhörighet och kommunikation; att se till andras behov såväl som till dina egna på ett balanserat och medkännande sätt; kunna vara generös och samtidigt ta emot från andra.
 • Prestera– förmågan att bringa energi, talang och organisation för att få saker att hända och leverera resultat; vara flexibel och anpassningsbar för att slutföra det som måste bli gjort; förstå din påverkan på andra i olika situationer och justera den så du engagerar och lyfter andra för att få dom att lyckas.
 • Kreativitet– förmågan att se det vackra i andra personer, saker och världen runt dig; känna att du bidrar med unika perspektiv och insikter till personer och situationer och vara villig att dela dom, med ödmjukhet, till andra.
 • Vishet– förmågan att förstå meningsfullhet och hur allt hänger ihop och att nå genuina insikter och visdom som resultat; notera och samla information om vad som händer i ”fler lager” kring situationen och de personer som är involverade och integrerar att den informationen för att hjälpa andra att förstå.
 • Stödjande– förmågan att aktivt och handfast vara ett stöd för personer, grupper och anledningar och säkerställa deras trygghet och säkerhet; balansera längtan efter stabilitet med kalkylerat risktagande; se efter möjligheter för att stärka konsistens i processer med fortsatt förbättring.
 • Visionär– förmågan att visualisera potentialen och möjligheterna i dig själv, andra och situationer omkring dig; inspirera andra till ”vad som skulle kunna bli” och bidra med optimism för att uppnå det som kan vara möjligt; bidra med en mångfald av saker på ett lättsamt och kompetent sätt och få andra att göra likadant.

För att nå ”vertikal utveckling” behöver ledaren vara ”närvarande” i hans eller hennes upplevelser –vara alltmer självmedveten och ”mindful” i stunden. Han/hon behöver få en djupare, ökad förståelse för sitt eget gehör och reaktioner och förståelse för hur de påverkar andra för att medvetet kunna välja ett annat sätt att agera på.

Allt det här kräver tid och engagemang, och en vilja att utforska och experimentera med de nio distinktionerna genom en variation av övningar, samt disciplin.

Det krävs också att bygga motståndskraft mot att ”trilla tillbaka” ”under linjen” genom att skapa en trygg och stödjande omgivning tillsammans med andra. Alla kommer att hitta olika motstånd för att utvecklas i olika skeden i livet; inte alla har kapaciteten att ta sig förbi dessa barriärer på egen hand. Nyckeln här heter tillsammans.