Hybrida medledarskapet

Tiden efter corona pratas det mycket om den hybrida arbetsplatsen. Hur man ska hantera nya förväntningar från medarbetare om att kunna arbeta mer hemifrån och arbeta på distans. I denna omställning finns det lika många utmaningar som möjligheter. Att bygga teamkänsla och företagskultur på kontoret behöver vägas mot fördelarna att slippa resor till arbetet och få möjlighet att balansera arbete och fritid.

Allas ansvar

Det pratas en hel del om vilken typ av ledarskap som krävs för att underlätta den hybrida arbetsplatsen. Vi tror att man också måste börja diskutera kring det hybrida medarbetarskapet. Vi har alla ett ansvar för vår arbetsplats och vår arbetsmiljö. Det är alltså inte enbart chefens uppgift att lösa frågan. Som medarbetare behöver var och en ta ansvar för att vi pratar ihop oss och är överens kring några centrala saker innan vi kan avgöra om vårt uppdrag bäst sköts på kontoret eller på distans.

  • Vilken kultur vill vi ha i vår grupp? Vad är viktigt för oss? Vad behöver vi göra då?
  • Hur pratar vi om och förstår den övergripande strategin för vårt uppdrag, arbete?
  • Hur vet vi att vi levererar? Vad krävs för att jag ska kunna leverera?

Outputmedarbetarskap

Som medarbetare har jag en förväntan på mig att leverera ett resultat – antingen som individ eller som del av en grupp. En del i samtalet som gruppen behöver ha måste handla om att nå samsyn kring förväntat resultat och förutsättningar för att klara det. Vilken kultur behöver vi för att kunna leverera?

Utöver att leverera ett resultat finns det sannolikt också önskemål om jag använder min kompetens för att bidra till att utveckla verksamheten. Att vara en aktiv del (utifrån individuella förutsättningar) i att jobba med förbättring och utveckling.

Sist men inte minst, som kollega är jag en del av det kollektiva ansvaret för att min grupp mår bra. Vad är mitt bidrag för att mina kollegor ska utvecklas, trivas etc.

I grund och botten tror vi att en ökad flexibilitet är bra för både de anställda och för företagen/organisationerna, men – vi tror också att man aktivt behöver arbeta för att skapa ett klimat där man faktiskt vill vara på kontoret och träffa sina kollegor.

I den omställning av arbetsplatsen som nu pågår behöver alla vara delaktiga – det är inte enbart en fråga för chefen att bestämma. Alla måste ta sitt ansvar för att vårt nya sätt att arbeta på blir bättre än det var innan.

Medarbetarskap för bäst prestation

Ibland är det bra med enkla verktyg som hjälp för den ”svåra” diskussionen. Vår erfarenhet är att alla organisationer behöver hitta en balans mellan Relation och Resultat.
En övervikt på något av det skapar obalans och ger inte förutsättningar för bäst prestation. Och prestationen behöver vara central i dialogen till hur man ska hantera det hybrida arbetet. På vilket sätt ska vi arbeta för att prestera på bästa möjliga sätt – för oss som team och för företaget vi arbetar på?

Använd gärna vårt självskattningsverktyg för att skapa er en uppfattning om hur det ser ut hos er.