Vikten av medledarskap

Jag kommer, i mitt arbete som konsult i olika organisationer – privata som offentliga, ofta i kontakt med problematiken kring ledarskap och kommunikation. Hur gör vi det på bästa sätt? Vad behöver vi? Hur når vi fram till önskade resultat där alla känner sig delaktiga?

”Medledarskap – det är ju självklart egentligen och ett brilliant ord! Ordet finns inte i svenska akademins ordlista idag men inom mig hände det något.”

Jag har en övertygelse om att alla som går till jobbet har en vilja och en ambition att göra sitt bästa varje dag, att alla vill komma till resultat och bidra med sitt kunnande och engagemang. Nyligen dök ett nytt begrepp upp som beskriver just detta – ordet medledarskap. Medledarskap – det är ju självklart egentligen och ett brilliant ord! Ordet finns inte i svenska akademins ordlista idag men inom mig hände det något.

Som det beskrevs är medledarskap ”ett ledarskap där medarbetarna är med och delar på ansvaret” – man skapar en helhet tillsammans. Det kan ju tyckas självklart kanske du tänker och det är inget nytt under solen, men för mig beskriver det precis vad det är som jag möter i många organisationer – bristen av medledarskap.

I många organisationer möts jag av att ”de har bestämt över huvudet på oss”, ”jag förstår inte hur de kommit fram till detta beslutet” eller ”vi får inte ut budskapet i organisationen så alla förstår”. På olika nivåer känner vi olika frustrationer över att inte ha ett tillsammans, att inte ha ett medledarskap. Frågorna som uppstod i mig var då: hur ofta är det så att strukturen på hur vi är organiserade sätter käppar i hjulet för detta? Har vi en kultur som understödjer detta?

I många organisationer möts jag av att ”de har bestämt över huvudet på oss”, ”jag förstår inte hur de kommit fram till detta beslutet” eller ”vi får inte ut budskapet i organisationen så alla förstår”.

Nyckelorden här är tillit och en kultur som understödjer detta.

Vad skulle hända om vi flyttade fokus från chefer till medarbetare? Om chefens ansvar är att gå steget efter och få andra människor att känna sig bekräftade, kompetenta och komma med lösningarna? Att chefens främsta uppgifter skall vara samordning och att kunna motivera andra. Det innebär ju inte att vi inte kommer att behöva chefer utan bara att rollen omdefinieras lite. I ett medledarskap krävs en grundsyn där jag utgår ifrån att alla vill göra sitt bästa. En stor inspiration här är Skatteverkets resa som de gjort sedan flera år. De har gått ifrån att leta efter de som inte gör rätt för sig till att hjälpa människor att kunna göra rätt för sig. Same, same but very different…

Vad skulle hända om vi flyttade fokus från chefer till medarbetare? Om chefens ansvar är att gå steget efter och få andra människor att känna sig bekräftade, kompetenta och komma med lösningarna?

Det är särskilt spännande att det är inom offentlig sektor som formuleringen och tänket kring medledarskap kommer. Tillitsdelegationens presentation av ledarskap och medledarskap är från 2017. Vi bor alltså i ett land där högsta, folkvalda instans i vårt samhälle initierat denna utredning och vill jobba för att stärka tilliten mellan medborgare och vårt system. Då medledarskap handlar om att ansvaret börjar med medborgaren så handlar det om dig och mig och om oss alla. Hur bra är du på att skapa förtroende och motivation runt dig på jobbet? Vilka frågor är det som du skall leda och ansvara för och vilka frågor behöver du medleda? Dessa frågor gäller för alla oavsett roll. När vi kan mötas i detta och har verktygen för att utveckla oss och varandra skapar vi en bättre presterande organisation.

Vill du veta mer om tillitsdelegationen; https://www.youtube.com/watch?v=ZZNPcAaGMCs