Företagskulturen – dagens viktigaste konkurrensmedel i kampen om talangerna

”Unga människor sitter på viktiga kompetenser, frågan om hur man attraherar dem till arbetsplatsen är avgörande för de flesta företags framtid.”

 

Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte där den gamla tidens företagskulturer inte längre är tillämpbara på dagens problem. Som ledare måste du våga ifrågasätta allt och utveckla ett bolag som är attraktivt för alla generationer. Ledare måste erbjuda miljöer för människor att växa i, där det är kul att vara med, engagerande att gå till jobbet. En kultur som kännetecknas av medarbetare som brinner, inte bara för sitt jobb utan för allt som gör livet kul att leva.

Frågan alla företagsledare borde ställa sig är, ”Hur skapar vi en företagskultur som är attraktiv för X, Y och Millenium generationen? Alltför ofta överensstämmer inte professionella förväntningar och livsstils behov mellan äldre och yngre kollegor.

 

De flesta företagskulturer idag värderar och belönar:

  • Individualism
  • Uppgiftsorientering
  • Position
  • Slutresultatet
  • Att konkurrera och tävla

 

För att attrahera nya och morgondagens medarbetare behöver vi värdera och belöna:

  • Teamwork
  • Relationsorientering
  • Prestation
  • Processen, vägen fram
  • Samspel och samarbete

I en tid där tempot är högre än någonsin har vi inte råd att slösa med mänsklig potential, vi kan inte säga nej till engagemang, när engagemang är en knapp resurs. Just därför blir kulturen kanske företagens mest värdefulla tillgång, när det allmänna engagemanget på arbetsplatserna går ner, när konkurrensen ökar och kunderna tenderar att bli allt mindre lojala. I det perspektivet är det häpnadsväckande att många företagsledare fortfarande betraktar kultur som mjukt och flummigt, något som kan bedrivas på sidan om och som inte behöver tas på riktigt allvar, en HR-process likt vilken som helst. Visst kan det ha varit svårt för den mest affärsdrivna företagsledaren att se effekten av något mindre greppbart, men idag finns möjlighet att effektivt mäta kulturella nulägen och framsteg och det är inte särskilt svårt att sammanföra kulturella effekter med affärsresultaten.

Kulturen och företagens förmåga att anamma nya synsätt är inte framtidens viktigaste konkurrensfaktor, det är dagens mest betydelsefulla konkurrensmedel.