Organisationskulturen ger ett löfte om organisationens prestation

”Culture is not in support of strategy, culture is the strategy in great organizations.”

                Jim Collins

”Visst kan vi prata om kulturen som något mjukt men det är samtidigt det absolut tuffaste vi har att förändra i en organisation.”

Kulturutveckling är inget för mjukisar

Vi möter ofta personer som pratar om organisationskultur som något fluffigt och mjukt som hanteras enbart först när kulturen har påverkat organisationen rejält negativt eller om man har lite tid över i en organisation. Men organisationskulturen är det som skapar liv i en organisation och som ger oss en idé om organisationens framtida prestation. Visst kan vi prata om kulturen som något mjukt men det är samtidigt det absolut tuffaste vi har att förändra i en organisation. Kloka företagsledningar planerar för och utvecklar kulturen och skapar därigenom positiva effekter på många plan: presterar bättre och når sina mål, nöjdare kunder, bättre chefer och medarbetare, roligare arbetsplatser, mer effektiva, innovativa och produktiva, bara för att nämna några. Forskning på organisationskultur visar tydligt på dess effekt på prestationen. Det är hisnande siffror och får mig ännu mer att undra varför så få styrelser och ledningar på riktigt tar ansvar för kulturutvecklingsarbetet.

En kultur i en högpresterande organisation jämfört med en lågpresterande organisation är;

  • 350% bättre på att få människor att ta fram sina positiva sidor och prestera bättre
  • 250% bättre på att skapa ett klimat som gynnar innovationsarbete
  • 300% bättre på att ha en kultur där samarbetet är starkt
  • 200% bättre på handlingskraft och ansvarstagande
  • 150% bättre på att vara besatta av att skapa värde till externa kunder
  • 150% bättre på att ha hög prioritet på produktutveckling och tillväxt

(källa: i4cp)

”När organisationskulturen är så avgörande för en organisations framgång och prestation är det som sagt otroligt konstigt hur få organisationer som på riktigt har en plan för sin kultur.”

Vad är organisationskultur?

Skulle vi koka ihop en förklaring på vad kultur är skulle det kunna vara ”så vi brukar göra hos oss”. Vi ser det tex när vi reser, hur olika ett lands kultur kan vara från ett annat. Precis så är det mellan olika gruppers kulturer också. I en organisation har vi ofta olika kulturer mellan olika grupper. Inget konstigt med det. Vi kallar det för dialekter där organisationen har en väl uttalad övergripande kultur som gäller för helheten och med lokala dialekter mellan olika grupper, avdelningar och länder.

Under lång tid har vi använt maskinmetaforen som en modell för organisationen; ”En bra organisation är som en väloljad maskin”. Har du också hört det? Inget kan vara mer felaktigt! Ordet organisation kommer från organism inte maskin. Organisationen är ett komplext ekosystem som har olika typer av liv inom sig. En maskin har en ”av och på knapp” men vi däggdjur är inga maskiner. Vi har biologiska behov och beteenden som påverkar oss och definierar vilka vi är. Ett ekosystem är något som lever och som vi med andra ord absolut kan påverka.

Allt för ofta möter vi ”vi har den kultur vi har”, som något vi fått på köpet och att kulturen lever helt sitt eget liv och inte går att förändra. De flesta håller också med om att visst påverkar kulturen prestationen.

  • I en undersökning av Deloitte svarar 82% att de tycker kulturen är en viktig konkurrensfördel (varav 54% tycker mycket viktig).
  • 19% i samma undersökning svarar att de upplever sig ha ”rätt” kultur för framtiden

När organisationskulturen är så avgörande för en organisations framgång och prestation är det som sagt otroligt konstigt hur få organisationer som på riktigt har en plan för sin kultur. För att göra en bra kulturplan som skall resultera i bättre prestation behöver vi bland annat förstå mer kring hur vi människor fungerar, vad som påverkar oss till att prestera bättre eller sämre. Vi behöver förstå mer kring organisationens kontext, inre och yttre liv och hur vi behöver möta framtiden på bästa sätt.

Organisationskulturen skall inte vara ett hinder för mänsklig och organisatorisk prestation utan en plats för alla att växa och utvecklas i!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation i kultur- och prestationsutveckling?

Kontakta gärna mig på lisa@yesp.se