Sluta skylla på kulturen, ta ansvar för er strategiska kulturutveckling.

”Culture eats strategy for breakfast”.

Det uttrycket har jag (och gissningsvis många andra) ofta hört i ledningsrum, ibland som en förklaring till misslyckade förändringsprojekt eller tidplaner som inte håller. En annan variant på samma tema är att ”saker sitter i väggarna” och den gamla klassikern ”så här har vi alltid gjort – det går inte att ändra”. Gemensamt för alla dessa påståenden är en syn eller uppfattning på att organisationskultur är något som uppstått från någonstans och inte riktigt går att hantera eller förändra.

”En annan variant på samma tema är att ’saker sitter i väggarna’ och den gamla klassikern ’så här har vi alltid gjort – det går inte att ändra”.

I ljuset av olika rapporter kring ekonomiska svårigheter inom offentlig sektor, behovet av digitalisering, svårigheter att rekrytera och behålla personal samt införandet av ny tillitsbaserad styrning, så ställer jag mig frågan vad offentlig sektor behöver fokusera på för att klara dessa utmaningar.

Av alldeles nödvändiga skäl är den offentliga sektorn reglerad och styrd av regelverk som ska säkerställa rättssäkerhet, förutsägbarhet och lika behandling av alla som kommer i kontakt med offentliga organisationer. Det är en svår balans detta mellan kontroll och frihet. Det finns många exempel på hur ett regelstyrt förhållningssätt leder till för hård detaljstyrning och målstyrning på steroider (många mål, målkonflikter och mål på mikronivå) som istället leder till sämre prestation.

Vi behöver istället arbeta strategiskt och systematiskt med en förändring av den offentliga kulturen. Att skapa den kultur som är fokuserad på kunden (brukaren) och kärnuppdraget något som även Tillitsdelegationens arbete visar på.

Jag är övertygad om att offentlig sektor behöver arbeta med sin organisationskultur för att lyckas med de utmaningar man har framför sig. Man behöver arbeta aktivt med att skapa organisationer som medarbetare vill arbeta i, utveckla och vara en del av.

Jag tror att de ekonomiska utmaningarna behöver kanske inte främst hanteras med besparingar och sänkning av servicenivåer, utan istället med en utveckling av organisationerna som gör att man skapar miljöer där prestationer främjas, uppmuntras och firas. Låt alla medarbetarna som finns inom offentlig sektor använda sin kompetens och sitt kunnande på bästa möjliga sätt. Skapa fokus på prestation och resultat snarare än metod och styrdokument.

”Organisationskulturen behöver kartläggas, planeras och hanteras på samma strategiska och långsiktiga sätt som andra frågor inom en organisation.”

Det är ingen slump att organisationer som t.ex. IKEA och Google lyckas vara framgångsrika och attraktiva företag. Istället skördar de frukten av ett långsiktigt, strategiskt arbete med kultur som lämnat idén om att enbart gemensamma värderingar på papper skapar en positiv förändring. Organisationskulturen behöver kartläggas, planeras och hanteras på samma strategiska och långsiktiga sätt som andra frågor inom en organisation.

Istället för att planera nästa organisationsutveckling där nya rutor, chefer och styrmodeller förväntas skapa framåtanda och energi – så kanske ert nästa uppdrag ska bli att satsa på en långsiktig utveckling och strategi av er organisationskultur? En kultur som skapar den innovationskraft och förändringsaktivitet som kommer vara nödvändig för att offentlig sektor ska klara sin utmaning och sitt viktiga uppdrag framåt.

Culture eats strategy for breakfast– men bara om dessa två inte hänger ihop. Organisationskulturen måste stödja strategin och behöver hanteras lika strategiskt och långsiktigt som andra centrala utvecklingsfrågor. Låt oss skapa den kommunala drömkulturen tillsammans.