Företagskulturen – dagens viktigaste konkurrensmedel i kampen om talangerna

”Unga människor sitter på viktiga kompetenser, frågan om hur man attraherar dem till arbetsplatsen är avgörande för de flesta företags framtid.” Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte där den gamla tidens företagskulturer inte längre är tillämpbara på dagens problem. Som ledare måste du våga ifrågasätta allt och utveckla ett bolag som är attraktivt för …

Företagskulturen – dagens viktigaste konkurrensmedel i kampen om talangerna Läs mer »