fbpx

About YesP

YesP was founded in 2001 but our story began much earlier.

About YesP

At YesP we know there is significant correlation between an organization’s culture and its performance. Organizations that continuously reach desired objectives and results, from large administrations and corporations to smaller companies, usually have one thing in common; A culture that enables employees at all levels to develop, commit and perform.


As consultants, we have a strong emphasis on development and we consider it our greatest task to help our clients get there. The aim of all our input is to create and deliver sustainable change , that will have a tangible impact.


Usually our missions involve supporting establishing of strategy, assess and analyze performance index to help the entire organization or a department, a manager or a few key executives create job-satisfaction, interaction and resolve to reach their business targets and objectives.


Vårt sätt att jobba bygger på internationell vetenskap, processkunskap, modern pedagogik och flera decenniers erfarenhet av förändringsarbete i små och stora organisationer inom näringsliv och offentlig förvaltning. För verksamheten ger det bättre resultat, konkurrenskraft och attraktivitet. För medarbetarna märks det genom ökad arbetsglädje, högre motivation och ett större personligt ansvar.

 

Med andra ord är det ingen rättighet att ha kul på jobbet. Det är en framgångsfaktor.

 

Välkommen till YesP!

Our Core Values

Say Yes!

Det finns en kreativ och förlösande kraft i det lilla ordet ja. Där ett nej låser in och förkastar öppnar ett ja istället för flera perspektiv. Genom att säga ”Ja, och” istället för ”Ja, men” skapas dialog och samspel istället för debatt och maktkamp.

 

För oss innebär ”Say Yes!” inte att vara mjäkiga ja-sägare. Snarare handlar det om att ta ställning. Att öppna dörren för möjligheter och tillväxt, till att lyckas och våga misslyckas på vägen. ”Ja” bor entreprenörskap och förnyelse. Stagnation och feghet hittar du bara i ett ”Nej”.Därför säger vi ”Ja” till mänsklig drivkraft och ”Ja” till prestation!

Trust People!

För att människor ska kunna växa och ta ansvar behövs en väldigt viktig beståndsdel. Tillit. Utan den uppstår inte de positiva spiraler som skapar högpresterande organisationer, men tilliten är ingen självklarhet. Den fordrar att vi bejakar olikheter och utforskar potentialen hos alla. Att vi är uppriktigt nyfikna på vad varje individ kan bidra med.

 

Att vi lyssnar, ser och bekräftar varandra. Att vi vågar vara öppna mot varandra, inte bara med våra rädslor och tillkortakommanden utan även med våra förväntningar och förhoppningar, på oss själva och på andra. Trust People!” betyder att vi litar på att andra människor kan, vill och mår bra av att prestera!

Enjoy Performance!

You can perform simply to please someone else. But it is not sustainable in the long run. Therefore, we work with the performance concept in its most positive form, based on the individual’s own desire and willingness to succeed.

 


Our motto, “Enjoy Performance!”, refers to the energy released when people go from being spectators to active players, in an environment where joy and performance unit to achieve long-term results.

Our story

Livslinjen (Lifeline)

Redan på tidigt 80-tal utvecklade vi ett unikt arbetssätt för personlig förändring och kulturutveckling inom Volvokoncernen, Livslinjen. Ett världsledande pionjärarbete. Efter några år hade över 13 000 medarbetare på alla hierarkiska nivåer frivilligt gått igenom ett personligt utvecklingsprogram som var kopplat till livsstilsval, stresshantering, arbetsmotivation och personliga mål. Hela 96% valde att vara med och de personliga förändringarna deltagarna åstadkom var slående.

 

Erfarenheten blev till vetenskap. Vi hade hittat ett framgångsrikt recept för människor att göra aktiva val och ta personligt ansvar för sin livs- och arbetssituation. Framgångsingredienserna var lust, det positiva grupptrycket (vi arbetade alltid avdelnings- och företagsvis), egna målsättningar, uppföljning och attraktivt stöd på vägen.

Freedom, love and meaning

Our lessons learned as responsible for the Volvo Group's investment were exported under our own auspices to other companies with the same success. The management school INSEAD outside Paris was first out. We soon saw a direct connection between personal and business needs. When needs harmonized or when they created distance and friction. As a result, we concentrated more and more on our work on values, corporate culture, leadership and employeeship. Assignments within IKEA, Manpower, Levi’s, PEAB, NCC, SEB, ICA, Luftfartsverket, KF, Rasta, SJ, Autoliv, Volvo and others followed with good success. We also experienced gigantic needs for increased joint commitment, less exclusion, greater opportunities for influence and gaps between individual and operational needs. A gap that creates unease, meaninglessness and disappointments from all sides. The need for increased meaning, strengthened freedom and more love needed to be met.

 

At a time when the organizations' development needs resulted in the purchase of kick-offs, inspirational lectures, leadership academies and team building, we were appalled by the lack of long-term perspective and effect. We also saw the gap between manager and employees that created inertia and trust issues. Research showed only 10% ROI on classic leadership development.

Better Performance

Vi bestämde oss för att bli riktigt duktiga på ”Performance”. Med vår erfarenhet av människor och personlig förändring såg vi kopplingen till ”People Performance” som självklar.

 

Med det som utgångspunkt och med passion för mänsklig prestation startade vi YesP i december 2001. En mix av tvärvetenskapliga kompetenser varav flertalet med egen Vd-erfarenhet och alla med djup kunskap om prestation och förändring gav oss en energifylld och framgångsrik start. Budskapet ”Let people perform” spred sig ut i världen via Nokia, IKEA, Elanders, Volvo, Autoliv. Exempelvis ökade prestationen genom uppdrag i 14 länder för AB Volvo samt en koncernsatsning på en utvecklad företagskultur inom Autoliv. Vårt kontor i Beijing var 2004 banbrytande med Skandinaviskt ledarskap och företagskultur.

 

Vår historia utvecklas vidare. Med fokus på värdet av att göra riktigt bra saker tillsammans. Gemensam riktning och att göra nytta, personliga val, eget ansvarstagande och samlad kraft för bättre prestation och ett bättre arbetsliv både lokalt och världen över.

Lisa och Hans-Peter Arnborg, grundare YesP

Do you want to get in touch with us?

Do you want us to tell you more about how we can make your organization grow, develop and perform? We have gathered all our contact information on one page.

        Our Services

 • Organizational Development

 • Corporate Culture - Analysis & Strategy

 • Ledningsgrupp- & ledarskapsutveckling

 • Coaching

 • Recruitment

 • Training

 • Seminars/Talks

        About YesP

 • About us

 • Our Core Values

 • Our story

 • Tools

 • Our Team

        Contact us

 • people@yesp.se

 • 031-760 06 00

 • Kungstorget 11,
  411 10 Göteborg

Subscribe to our newsletter and take advantage of unique offers, information about what's going on and get tips on tools and videos for your organization.

en_USEnglish
Scroll to Top