fbpx

Management Team Development and Leadership Training

Develop your ability to lead and inspire

Premiär!

Vi har arbetat med organisations- och ledarutveckling i 20 år, och har genom åren - med jämna mellanrum - fått frågan om vi inte kan göra en "öppen" utbildning för ledare.

- NU HÄNDER DET! (Tryck på länkarna nedan för att komma direkt till utbildningarna)

 

Do you experience in the management team or as a leader, that no matter how much you work, you do not really get it? Maybe you do not reach your goals, maybe you ruin some relationships, maybe you do not find consensus in the management team…?

To get the work in the management team and as a leader to thrive, we need to have a consensus on what we want achieve, relationships that work, a high level of trust in each other's ability and a willingness to do the job.

Management team development goals

 • Skill in meeting customers' needs and building the organization of the future with a focus on performance, results and corporate culture.
 • There must be a high level of responsibility for the entire company, a willingness to cooperate and an understanding of everyone's different roles.
 • A good team with joy of performance, warm relationships and the ability to make each other better.

The goal of leadership development

 • Skill in the ability to translate strategic work into everyday life.
 • To drive and lead cultural transfer and renewal for better performance.
 • Increase the leader's ability to create trust, trust and warm relationships.

How we achieve the goals

Management team developmentusually starts with personal interviews about how everyone sees the current situation and needs going forward. Then the development continues in joint workshops and individual coaching. We continuously evaluate and follow up the group's and operations' development and needs going forward.

 

Leadership development is carried out either individually or in groups, leadership forums, where we focus on relevant business issues, change work and on leadership that provides warm relationships and better performance. Our experience is that individual coaching as part of leadership training is a powerful tool.

 

Click here to read more about our overall method

AKTUELLA UTBILDNINGAR INOM LEDARSKAP 2022

Operativt Ledarskap

Addera kompetens som gör skillnad i vardagen.

En modern ledare bör inte bara ha djup kunskap om verksamheten. När man tar klivet in i en ny roll behöver man också få tillgång till metoder och verktyg som skapar förutsättningar att lyckas med sitt ledaruppdrag.

 

I utbildningen Operativt Ledarskap ligger fokus på att lägga grunden för ett framgångsrikt ledarskap nu och på sikt. Innehållet är riktat till dig som antingen är ny i ledande ställning eller har några års erfarenhet som chef. Tillsammans går vi igenom operativt ledarskap ur flera olika perspektiv - att leda sig själv, att leda andra och att leda en verksamhet i förändring. Hela vägen med en väl avvägd blandning av teori och praktik för att de nya färdigheterna ska kunna omsättas i handling direkt

 

Vill du växa som ledare och låta verksamheten göra detsamma? Operativt Ledarskap genomförs under 5 fullspäckade heldagar med eget praktiserande där emellan. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig snarast för att säkra din plats.

Leda mig själv

Leda mig själv

Att förstå mig själv för att förstå andra

 • Personprofil – Harrisson Assessment
 • Interpersonell Neurobiologi (IPNB)
 • Vad motiverar dig och hur motiverar du andra?
 • Att vara ledare idag och imorgon
 • Ledarskapets utmaning – att leda och följa
 • Mitt Ledarskap!
 • Hur jag framgångsrikt planerar mitt arbete och fördelar min tid
Leda mig själv

Leda andra

Leda andra

Ledarskap ur flera perspektiv

 • Modernt, flexibelt, distans och hybridledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Kommunikation
 • Feedback som verktyg för utveckling
 • Utmanande samtal
 • Gruppens utveckling och dynamik
 • Utveckla samarbete och förutsättningar för samarbete
 • Motivation
Leda andra

Leda verksamhet och förändring

Leda verksamhet och förändring

Ledning och styrning

 • Målstyrning – skapa gemensam riktning och framgång
 • Hur leder du i komplexitet utan att göra det komplicerat Ledarskap för förändring
 • Förändringens dynamik, psykologi och beteenden
 • Leda i osäkerhet
 • Kommunikation som förändringsverktyg
 • Lyckas med förändring
Leda verksamhet och förändring

Leda mig själv

Leda mig själv

Att förstå mig själv för att förstå andra

 • Personprofil – Harrisson Assessment
 • Interpersonell Neurobiologi (IPNB)
 • Vad motiverar dig och hur motiverar du andra?
 • Att vara ledare idag och imorgon
 • Ledarskapets utmaning – att leda och följa
 • Mitt Ledarskap!
 • Hur jag framgångsrikt planerar mitt arbete och fördelar min tid

Leda andra

Leda andra

Ledarskap ur flera perspektiv

 • Modernt, flexibelt, distans och hybridledarskap
 • Coachande ledarskap
 • Kommunikation
 • Feedback som verktyg för utveckling
 • Utmanande samtal
 • Gruppens utveckling och dynamik
 • Utveckla samarbete och förutsättningar för samarbete
 • Motivation

Leda verksamhet och förändring

Leda verksamhet och förändring

Ledning och styrning

 • Målstyrning – skapa gemensam riktning och framgång
 • Hur leder du i komplexitet utan att göra det komplicerat Ledarskap för förändring
 • Förändringens dynamik, psykologi och beteenden
 • Leda i osäkerhet
 • Kommunikation som förändringsverktyg
 • Lyckas med förändring

Set up

 • Omfattning: 5 heldagar (2+1+1+1) + eget arbete
 • Datum: 12-13/4, 25/5, 29/6, 1/9
 • Ansökan: people@yesp.se
 • Pris: 25.000 + moms per deltagare (+ kost och logi) inklusive personprofil
 • 8-12 deltagare per omgång
 • Ladda ner PDF: Operativt ledarskap

Anmäl dig till utbildningen idag!

Strategiskt Ledarskap

Det skall vara ”gött” att leda.

Att leda organisationer är att regelbundet möta utmaningar – när de förändras behöver verktygslådan också göra det.

I programmet Strategiskt Ledarskap ligger fokus på att skapa utveckling och prestation för såväl dig som ledare som för organisationen i stort. Innehållet är riktat till dig med lång erfarenhet av chefsrollen.

Med utgångspunkt i de fyra framgångsfaktorerna People, Culture, Performance och Change utvecklar du ditt ledarskap med fokus på framtiden, bygger en organisationskultur som får saker att hända och tydligt visar vägen för verksamheten i en komplex omvärld.

Är du redo att ta nästa steg som ledare? Strategiskt Ledarskap pågår under 9 månader med 2 dagars sessioner var sjätte vecka. Antalet platser till vår chefsutbildning är begränsat, så anmäl dig snarast för att säkra din plats, så anmäl dig snarast för att säkra din plats.

Leda mig själv

Leda mig själv

 • Att vara chef och ledare idag.
 • Vad är skillnaden mellan traditionellt, hybrid- och distansledarskap
 • Hur agerar du som ledare i ständig förändring? – VUCA – volatility, uncertainty, complexity, ambiguity
 • Ledarskapets utmaning - balansera tydlighet och inspiration
 • Vad motiverar dig och hur motiverar du andra?
Leda mig själv

Leda andra

Leda andra

 • Ledarens roll som coach/mentor
 • Feedback som verktyg för utveckling
 • Systemiskt ledarskap – Coachande ledarskap
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Hur leder du I komplexitet utan att göra det komplicerat
 • Tillit och Sårbarhet
 • Målstyrning – skapa gemensam riktning och framgång
 • Distansledarskap och Hybridledarskap
 • Utveckla ditt team
 • Utveckla samarbete och förutsättningar för samarbete
 • Ägarskap och Tilli
Leda andra

Leda förändring

Leda förändring

 • Ledarskap för förändring
 • Ledarskap för innovation
 • Leda I osäkerhet
 • Kommunikation som förändringsverktyg
 • Lyckas med förändring
Leda förändring

Företagskultur och Prestation

Företagskultur och Prestation

Input vs Output ledarskap

 • Företagskultur för goda prestationer
 • Företagskultur som strategisk framgångsfaktor
 • Skapa beteendeförändring för framgång
Företagskultur och Prestation

Leda mig själv

Leda mig själv

 • Att vara chef och ledare idag.
 • Vad är skillnaden mellan traditionellt, hybrid- och distansledarskap
 • Hur agerar du som ledare i ständig förändring? – VUCA – volatility, uncertainty, complexity, ambiguity
 • Ledarskapets utmaning - balansera tydlighet och inspiration
 • Vad motiverar dig och hur motiverar du andra?

Leda andra

Leda andra

 • Ledarens roll som coach/mentor
 • Feedback som verktyg för utveckling
 • Systemiskt ledarskap – Coachande ledarskap
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Hur leder du I komplexitet utan att göra det komplicerat
 • Tillit och Sårbarhet
 • Målstyrning – skapa gemensam riktning och framgång
 • Distansledarskap och Hybridledarskap
 • Utveckla ditt team
 • Utveckla samarbete och förutsättningar för samarbete
 • Ägarskap och Tilli

Leda förändring

Leda förändring

 • Ledarskap för förändring
 • Ledarskap för innovation
 • Leda I osäkerhet
 • Kommunikation som förändringsverktyg
 • Lyckas med förändring

Företagskultur och Prestation

Företagskultur och Prestation

Input vs Output ledarskap

 • Företagskultur för goda prestationer
 • Företagskultur som strategisk framgångsfaktor
 • Skapa beteendeförändring för framgång

Set up

 • 7x2 dagar under 9 mån
 • Datum 5-6/4, 10-11/5, 14-15/6, 30-31/8, 4-5/10, 16-16/11, 13-14/12
 • 80.000:- per deltagare (+kost och logi)
 • 10-12 deltagare per omgång

  Ladda ner PDF: Strategiskt ledarskap

Anmäl dig till utbildningen idag!

Do you want to contact us?

 Do you want to know more about how we add value to management teams and leaders?

        Our Services

 • Organizational Development

 • Corporate Culture - Analysis & Strategy

 • Ledningsgrupp- & ledarskapsutveckling

 • Coaching

 • Recruitment

 • Training

 • Seminars/Talks

        About YesP

 • About us

 • Our Core Values

 • Our story

 • Tools

 • Our Team

        Contact us

 • people@yesp.se

 • 031-760 06 00

 • Kungstorget 11,
  411 10 Göteborg

Subscribe to our newsletter and take advantage of unique offers, information about what's going on and get tips on tools and videos for your organization.

en_USEnglish
Scroll to Top