fbpx

Training

- Never stop evolving

Trust-based leadership

Trust-based leadership

Den kanske viktigaste uppgiften i chefskapet är att utöva ett ledarskap som skapar förutsättningar för ett bra medarbetarskap. Det ger en bra verksamhet vilket i förlängningen gagnar alla intressenter. Ledare får i våra program med sig nycklar till att skapa effektiva verksamheter där medarbetarna ges förutsättningar att kliva fram och använda hela sin potential.

Ledare som skapar tillit kliver åt sidan när det behövs och släpper fram medarbetare att ta ansvar i verksamheten. Här handlar det mycket om att ledarna får nya synsätt på ledarskap vilka bryter med traditionella normer kopplat till individualism och hjältemod. Det nya handlar istället om relationer, förmåga till samarbete, öppenhet och gemensamt ansvar för kultur, prestation och resultat. Vi vet att ledare och medarbetare vill ta ansvar och vill vara engagerade i sitt jobb. Ledarens jobb är inte att motivera och utveckla medarbetare. Jobbet handlar om att få medarbetare att själva använda den potential de redan besitter.

I utbildningen Tillitsbaserat ledarskap får ledarna verktyg att använda i sin vardag, ”on the job”, för att öka prestationen, effektiviteten och glädjen i verksamheten, i hela ledet, ända ut till kunder/brukare.

Tillitsbaserat ledarskap för organisationer i offentlig sektor

Tillitsbaserat Ledar­skap är ingen traditionell utbildning, det är en del av en växande rörelse som vill ta tillvara den inneboende kraften i våra offentliga organisationer. Med Tillitsba­serat Ledarskap vill vi erbjuda Er en möjlighet att utveckla och förbättra Ert och samtidens ledarskap.

Tillitsbaserat ledarskap utgår från grundsatsen att alla människor vill göra ett gott jobb och att alla människor har en äkta önskan att hjälpa andra. När samma människor finns i en organisation med hög detaljstyrning och kontroll tappar vi motivation och prestationen går ner. I Tillitsbaserat Ledarskap lär vi oss att bygga prestation och resultat genom tillit och samarbete. För mer information läs mer här, eller kontakta oss.

 Vi genomför återigen Tillitsbaserat ledarskap i samarbete med Göteborgsregionen (GR) 2021.

Tillitsbaserat Ledarskap är ett nytt ledarskapsprogram för den nya tidens offent­liga organisationer. Programmet vänder sig till dig som vill vara med och utveckla ledarskap till en kollektiv kraft som på riktigt kan förändra och förbättra villkoren för alla som arbetar inom våra viktigaste samhällsfunktioner. Tillitsbaserat Ledar­skap är ingen traditionell utbildning, det är en del av en växande rörelse som vill ta tillvara den inneboende kraften i våra offentliga organisationer. Klicka här för att öppna en pdf där du kan läsa mer om detta, där hittar du också länk till att anmäla dig. För mer information, kontakta gärna Lisa Arnborg här på YesP.

 

Key elements of the program:

 • Formell och informell styrning – hur påverkas tilliten?
 • Hur skapar och utvecklar du starka relationer, vertikalt och horisontellt?
 • Hur kan du kliva tillbaka och släppa fram andra utan att bli mindre viktig för organisationen?
 • Hur kan du hjälpa dig själv och andra att ”lära av” gamla tankemönster och beteenden för att skapa utrymme för nya?

Scope:

The program mixes theory and concept with hands-on understanding and training providing clarifications for occurrences in everyday life. Understanding and Managing Culture Change is a 5-days full-time program, spread throughout the year.

Managing Culture Change

Managing Culture Change

We have noted a rising understanding of the potential that lies within an organization’s culture and its significance to overall business success. At, YesP, we have over the years, through missions and experience, developed a certain aptitude on how to improve and foster a culture where people enjoy performing for better results.

Our training program, Understanding and Managing Culture Change, enables participants to navigate towards essential business objectives by means of cultural settings. After the program, you have the understanding and knowledge to analyze organizational culture and define correlations between cultural expressions and their influence on performance. The program enables you to lead and run cultural change ventures that supports the organization’s long term ambitions and goals. A culture that becomes a success factor.

 

Key elements of the program:

 • To analyze organizational culture in a given context
 • To take proper action for accurate effect on results – How and where do I see our culture? How and in what way can we influence it?
 • To lead cultural development and behavior. How do you establish commitment? How does a role-model act? How to create cultural shift and constant development?
 • How to establish, in alliance with employees and surroundings, commitment and job-satisfaction in the organization.
 • Connecting culture with structures to create lasting results.

 

Scope:

The program mixes theory and concept with hands-on understanding and training providing clarifications for occurrences in everyday life. Understanding and Managing Culture Change is a 5-days full-time program, spread throughout the year.

Change Management

Change Management

Our training program, Change Management, evolves around understanding key aspects of organizational change and how to incorporate and manage these to methodically run change processes. Aspects include process management and design, behavioral aspects of leading people in change and establishing support and commitment. This program develops your leadership and interpersonal skills and provides you with insights, competence and tools to successfully manage small to full-scale organizational change.

The program, as most of our training, is based on real and current issues facing our participant's organizations, bringing a collection of ideas, skills and tools to lead actual change processes.

Key elements of the program:

 • Systematic change management, step by step.
 • Be able to differentiate between change and transformation, meaning what needs to change and how people experience and react to said change.
 • Be able to differentiate between change and transformation, meaning what needs to change and how people experience and react to said change.
 • Reflect to and connect with participant's organizations current situation.

Scope:

Reflect to and connect with participant's organizations current situation.

Managing Performance Development

Managing Performance Development

Managing Performance Development is a custom-made leadership program based on a mixture of team work-shops and individual coaching, where experiences, potential and knowledge is shared and addressed.

Managing Performance Development aims to provide participants with tools and methods that will strengthen organizational growth and development as well as commitment and drive for both leaders and employees. The effect of this program is evident in all aspects where employee's performance is crucial to the organizations ability to create value. The core of this program is participants own issues and situations and the dialogue between participants.

 

Key elements of the program:

 • Ability to create job-satisfaction and motivation to develop and perform for all employees.
 • Strategic competence and ability to develop and run processes that will increase performance and commitment.
 • Managing an organizational culture built on trust for long-term high level performance.
 • Opportunity to be part of shared experiences and knowledge involving leadership, culture, change- and performance psychology.
 • Viewpoints on how to handle and respond to demands and expectations from employees and customers.
 • Viewpoints on how to handle and respond to demands and expectations from employees and customers.

Scope:

Managing Performance Development mixes team-based knowledge and experience sharing with individual assignments and coaching. You'll also receive theory and practical training according to participant's current situation.

 

The program consists of five stages performed over a period of six months.

 1. 1-day with team
 2. 2-hours individual coaching
 3. Half-day with team
 4. 2-hours individual coaching
 5. 1-day with team

Radical Collaboration

Radical Collaboration

Is a management program inspired by The Human Element (Will Schutz och Win-Win) and developed by Roger Fisher, Harvard University. Methods has been revamped and refined by Jim Tamm and Ronald J. Luyet as outlined in the book, Radical Collaboration.

Radical Collaboration provides insights on how to successfully negotiate conflict of interests and how to prevent and resolve conflicts and disagreements through cooperation and openness within organizations, teams and in general.

The core concept of this program is that through more efficient collaboration and more open communication be able to establish long-term relationships both external and internal.

Key components are:

 • Truth and openness
 • Active listening
 • Personal choices and commitment
 • Self-knowledge and knowledge of others
 • Structured methods and tools

Participants receive:

 • Step by step practice in initiating, running and closing negotiations while establishing honest and lasting work relations.
 • Gain insight of personal attitudes and behaviors when dealing with situations of conflict.
 • Useful tools for all types of relationships and conflict of interests.
 • Understanding of strong parts in collaboration equals a successful entirety.

Organizations receives:

 • Insights to establish and sustain a lasting trust-based culture.
 • Conflict prevention methods and ways of working
 • How organizational culture affect internal as external relationships. How to better assess and understand current culture and eventual need for change.

This program entails both theoretical and practical workshops.

The practical part is based on problem-solving processes and the

theoretical part derives from the FIRO-based development program The Human Elements and the well renowned Harvard method Getting to yes (Roger Fisher & William Ury, Cornerstone, 2012). Along with Jim Tamm and Ronald J. Luyet Radical Collaboration, we explore the basis of these two methods to gradually gain further knowledge, understanding, and skills.

Initially we work with case studies to ultimately arrive at participants own organizations and its challenges.

 

Scope:

Radical Collaboration is a 3-days/2-nights program.

        Our Services

 • Organizational Development

 • Corporate Culture - Analysis & Strategy

 • Ledningsgrupp- & ledarskapsutveckling

 • Coaching

 • Recruitment

 • Training

 • Seminars/Talks

        About YesP

 • About us

 • Our Core Values

 • Our story

 • Tools

 • Our Team

        Contact us

 • people@yesp.se

 • 031-760 06 00

 • Kungstorget 11,
  411 10 Göteborg

Subscribe to our newsletter and take advantage of unique offers, information about what's going on and get tips on tools and videos for your organization.

en_USEnglish
Scroll to Top