fbpx

Training

- Never stop evolving

Strategiskt Ledarskap

Att leda och utveckla organisationer är att regelbundet möta nya utmaningar. För att lyckas på kort och långt sikt behöver vi ständigt förnya oss själva och uppdatera verktygslådan.

I utbildningen Strategiskt Ledarskap ligger fokus på att skapa utveckling och prestation för såväl dig som ledare som för organisationen i stort. Upplägg och innehåll riktar sig till dig som är erfaren chef och har en ledarposition med strategiskt ansvar. Utbildningen bygger på  YesP´s över 20 års långa erfarenhet av att utveckla organisationer och ledare i strategiskt förändringsarbete med fokus på kultur och prestation. Med utgångspunkt i fyra framgångsfaktorer – People, Culture, Performance och Change utvecklar du ditt ledarskap med strategiskt fokus på framtiden och lägger en stabil grund för en framgångsrik organisationskultur i en komplex omvärld.

Utbildningsledare

Juan Pablo Ortiz, Senior managementkonsult & partner på YesPCecilia Alwin, Senior managementkonsult på YesP En

Utbildningen leds av Cecilia Alwin, Juan Pablo Ortiz och Nisse Schönnings som med sina erfarenheter från ledarutvecklingsarbete i hög komplexitet ger dig insikter, kunskap och de verktyg du behöver för att lyckas.  Fokus ligger på handlingskraft – att som ledare få med sig hela organisationen och få det att hända

Gästföreläsare

Lyft ditt ledarskap till nya nivåer

Häng med på utvecklingsresa som vi skapar tillsammans med dig och andra erfarna och nyfikna ledare. Under programmet kommer du att får möta ett flertal experter och inspiratörer med relevanta perspektiv från olika delar av världen.

Set up

 • Datum Apr 25-26, Jun 26-27, Sep 6-7, Okt 17-18, Nov 20-21, Jan 10-11 (2024)
 • Kostnad 80.000 exkl moms, kostnader för kost och logi tillkommer
 • Max 12 deltagare per omgång
PDF - YesP Strategiskt Ledarskap 2023

Vill du ha mer information om utbildningen eller om du vill anmäla dig - använd länken nedan.

Operativt Ledarskap

En modern ledare bör inte bara ha djup kunskap om verksamheten. När man tar klivet in i en ny roll behöver man också få tillgång till metoder och verktyg som skapar förutsättningar att lyckas med sitt ledaruppdrag. I utbildningen Operativt Ledarskap ligger fokus på att lägga grunden för ett framgångsrikt ledarskap nu och på sikt. Innehållet är riktat till dig som antingen är ny i ledande ställning eller har några års erfarenhet som chef. Tillsammans går vi igenom operativt ledarskap ur flera olika perspektiv - att leda sig själv, att leda andra och att leda en verksamhet i förändring. Hela vägen med en väl avvägd blandning av teori och praktik för att de nya färdigheterna ska kunna omsättas i handling direkt Vill du växa som ledare och låta verksamheten göra detsamma?  Operativt Ledarskap genomförs under 5 fullspäckade heldagar med eget praktiserande där emellan.

Upplägg:

 • Omfattning: 5 heldagar (2+1+1+1) + eget arbete
 • Datum (2023): 8-9/2, 13/3, 18/4, 24/5
 • Pris: 25.000 + moms - kostnader för kost och logi tillkommer
 • Max 12 deltagare per omgång
Läs mer: Operativt ledarskap

Anmälan:

Trust-based leadership

Den kanske viktigaste uppgiften i chefskapet är att utöva ett ledarskap som skapar förutsättningar för ett bra medarbetarskap. Det ger en bra verksamhet vilket i förlängningen gagnar alla intressenter. Ledare får i våra program med sig nycklar till att skapa effektiva verksamheter där medarbetarna ges förutsättningar att kliva fram och använda hela sin potential. Ledare som skapar tillit kliver åt sidan när det behövs och släpper fram medarbetare att ta ansvar i verksamheten. Här handlar det mycket om att ledarna får nya synsätt på ledarskap vilka bryter med traditionella normer kopplat till individualism och hjältemod. Det nya handlar istället om relationer, förmåga till samarbete, öppenhet och gemensamt ansvar för kultur, prestation och resultat. Vi vet att ledare och medarbetare vill ta ansvar och vill vara engagerade i sitt jobb. Ledarens jobb är inte att motivera och utveckla medarbetare. Jobbet handlar om att få medarbetare att själva använda den potential de redan besitter. I utbildningen Tillitsbaserat ledarskap får ledarna verktyg att använda i sin vardag, ”on the job”, för att öka prestationen, effektiviteten och glädjen i verksamheten, i hela ledet, ända ut till kunder/brukare.

Tillitsbaserat ledarskap för organisationer i offentlig sektor

Tillitsbaserat Ledar­skap är ingen traditionell utbildning, det är en del av en växande rörelse som vill ta tillvara den inneboende kraften i våra offentliga organisationer. Med Tillitsba­serat Ledarskap vill vi erbjuda Er en möjlighet att utveckla och förbättra Ert och samtidens ledarskap. Tillitsbaserat ledarskap utgår från grundsatsen att alla människor vill göra ett gott jobb och att alla människor har en äkta önskan att hjälpa andra. När samma människor finns i en organisation med hög detaljstyrning och kontroll tappar vi motivation och prestationen går ner. I Tillitsbaserat Ledarskap lär vi oss att bygga prestation och resultat genom tillit och samarbete. För mer information läs mer här, eller kontakta oss.
Tillitsbaserat Ledarskap är ett nytt ledarskapsprogram för den nya tidens offent­liga organisationer. Programmet vänder sig till dig som vill vara med och utveckla ledarskap till en kollektiv kraft som på riktigt kan förändra och förbättra villkoren för alla som arbetar inom våra viktigaste samhällsfunktioner. Tillitsbaserat Ledar­skap är ingen traditionell utbildning, det är en del av en växande rörelse som vill ta tillvara den inneboende kraften i våra offentliga organisationer. Klicka här för att öppna en pdf där du kan läsa mer om detta, där hittar du också länk till att anmäla dig. För mer information, kontakta gärna Lisa Arnborg här på YesP.

Key elements of the program:

 • Formell och informell styrning – hur påverkas tilliten?
 • Hur skapar och utvecklar du starka relationer, vertikalt och horisontellt?
 • Hur kan du kliva tillbaka och släppa fram andra utan att bli mindre viktig för organisationen?
 • Hur kan du hjälpa dig själv och andra att ”lära av” gamla tankemönster och beteenden för att skapa utrymme för nya?
Scope: The program mixes theory and concept with hands-on understanding and training providing clarifications for occurrences in everyday life. Understanding and Managing Culture Change is a 5-days full-time program, spread throughout the year.

Change Management

Vår utbildning i förändringsledning handlar om att förstå centrala delar i förändringsledning och kunna använda kunskaperna till att systematiskt driva en förändringsresa. Att driva en förändringsresa kräver kunskap om process och upplägg samt insikter om hur människor fungerar i förändring. I Att leda förändring utvecklas din förmåga att leda dig själv och dina medarbetare genom förändringens olika faser. Utbildningen kopplas till aktuella förändringar i deltagarnas organisationer vilket gör att deltagarna får med sig en samlade idéer, kunskaper och verktyg för att driva faktiska förändringar på hemmaplan.

Key elements of the program:

 • Systematic change management, step by step.
 • Be able to differentiate between change and transformation, meaning what needs to change and how people experience and react to said change.
 • Be able to differentiate between change and transformation, meaning what needs to change and how people experience and react to said change.
 • Reflect to and connect with participant's organizations current situation.
Scope: Reflect to and connect with participant's organizations current situation.

Managing Culture Change

Vi ser behov av att fler ledare börjar uppfatta och agera på den potential som finns i att utveckla kulturen till en verklig framgångsfaktor. Vi på YesP har, genom våra uppdrag och erfarenheter, utvecklat en särskild förmåga att utveckla och förstärka en organisationskultur där människor presterar bra resultat och gillar sina jobb. I utbildningen Förstå och leda kulturförändring ges Du som deltagare förutsättningar att leda mot era viktigaste verksamhetsmål med stöd av kulturen. Efter utbildningen har du förutsättningar att analysera organisationskultur och har utvecklat en förmåga att se kopplingen mellan kulturella yttringar och dess påverkan på prestationen. Utbildningen resulterar i att du kan leda och driva en kulturutveckling som stöttar era långsiktiga ambitioner och målsättningar. En kultur som blir en verklig framgångsfaktor!

Key elements of the program:

 • To analyze organizational culture in a given context
 • To take proper action for accurate effect on results – How and where do I see our culture? How and in what way can we influence it?
 • To lead cultural development and behavior. How do you establish commitment? How does a role-model act? How to create cultural shift and constant development?
 • How to establish, in alliance with employees and surroundings, commitment and job-satisfaction in the organization.
 • Connecting culture with structures to create lasting results.
Scope: The program mixes theory and concept with hands-on understanding and training providing clarifications for occurrences in everyday life. Understanding and Managing Culture Change is a 5-days full-time program, spread throughout the year.

Radical Collaboration

Förtroendefullt Samarbete är inspirerat av The Human Element – Will Schutz och Win-Win – Roger Fisher från Harvard University. Metoderna har förenats och vidareutvecklats av Jim Tamm och Ronald J. Luyet och beskrivs i boken ”Förtroendefullt samarbete”. Förtroendefullt Samarbete ger insikt om hur man framgångsrikt förhandlar vid intressemotsättningar och hur man förebygger och löser konflikter genom att skapa samarbetsvilja och öppenhet i organisationer, arbetsgrupper och förhandlingssituationer. Programmet bygger på att man, genom effektivare samspel och en öppnare kommunikation, lyckas bygga långsiktiga relationer både inom och utanför organisationen.

Key components are:

 • Truth and openness
 • Active listening
 • Personal choices and commitment
 • Self-knowledge and knowledge of others
 • Structured methods and tools

Participants receive:

 • Step by step practice in initiating, running and closing negotiations while establishing honest and lasting work relations.
 • Gain insight of personal attitudes and behaviors when dealing with situations of conflict.
 • Useful tools for all types of relationships and conflict of interests.
 • Understanding of strong parts in collaboration equals a successful entirety.

Organizations receives:

 • Insights to establish and sustain a lasting trust-based culture.
 • Conflict prevention methods and ways of working
 • How organizational culture affect internal as external relationships. How to better assess and understand current culture and eventual need for change.
This program entails both theoretical and practical workshops. Den praktiska delen grundar sig på intressebaserad problemlösningsmetodik och den teoretiska delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element i kombination med den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln ”Getting to Yes”. Metoderna har förenats och vidareutvecklats av Jim Tamm och Ronald J. Luyet och beskrivs i boken ”Förtroendefullt samarbete”. Vi börjar med grunderna i de båda metoderna för att sedan fördjupa och stärka förståelse och färdigheter. Initially we work with case studies to ultimately arrive at participants own organizations and its challenges.   Scope: Radical Collaboration is a 3-days/2-nights program.

Radical Collaboration

Förtroendefullt Samarbete är inspirerat av The Human Element – Will Schutz och Win-Win – Roger Fisher från Harvard University. Metoderna har förenats och vidareutvecklats av Jim Tamm och Ronald J. Luyet och beskrivs i boken ”Förtroendefullt samarbete”. Förtroendefullt Samarbete ger insikt om hur man framgångsrikt förhandlar vid intressemotsättningar och hur man förebygger och löser konflikter genom att skapa samarbetsvilja och öppenhet i organisationer, arbetsgrupper och förhandlingssituationer. Programmet bygger på att man, genom effektivare samspel och en öppnare kommunikation, lyckas bygga långsiktiga relationer både inom och utanför organisationen.

Key components are:

 • Truth and openness
 • Active listening
 • Personal choices and commitment
 • Self-knowledge and knowledge of others
 • Structured methods and tools

Participants receive:

 • Step by step practice in initiating, running and closing negotiations while establishing honest and lasting work relations.
 • Gain insight of personal attitudes and behaviors when dealing with situations of conflict.
 • Useful tools for all types of relationships and conflict of interests.
 • Understanding of strong parts in collaboration equals a successful entirety.

Organizations receives:

 • Insights to establish and sustain a lasting trust-based culture.
 • Conflict prevention methods and ways of working
 • How organizational culture affect internal as external relationships. How to better assess and understand current culture and eventual need for change.

This program entails both theoretical and practical workshops.

Den praktiska delen grundar sig på intressebaserad problemlösningsmetodik och den teoretiska delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element i kombination med den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln ”Getting to Yes”. Metoderna har förenats och vidareutvecklats av Jim Tamm och Ronald J. Luyet och beskrivs i boken ”Förtroendefullt samarbete”. Vi börjar med grunderna i de båda metoderna för att sedan fördjupa och stärka förståelse och färdigheter. Initially we work with case studies to ultimately arrive at participants own organizations and its challenges.   Scope: Radical Collaboration is a 3-days/2-nights program.

        Our Services

 • Organizational Development

 • Corporate Culture - Analysis & Strategy

 • Ledningsgrupp- & ledarskapsutveckling

 • Coaching

 • Recruitment

 • Training

 • Seminars/Talks

        About YesP

 • About us

 • Our Core Values

 • Our story

 • Tools

 • Our Team

        Contact us

 • people@yesp.se

 • 031-760 06 00

 • Kungstorget 11,
  411 10 Göteborg

Subscribe to our newsletter and take advantage of unique offers, information about what's going on and get tips on tools and videos for your organization.

en_USEnglish
Scroll to Top