YesP
Kungstorget 11
411 10  Göteborg
Telefon: 031-760 06 00

Eller kontakta någon av våra konsulter direkt.

YesP är ett konsultföretag som får företag och organisationer att vilja växa, utvecklas och prestera. Vi är övertygade om att bästa vägen dit går genom att säga ja till en kultur präglad av glädje och handlingskraft.