Hjärnsmart på jobbet – E-learning för dig som vill lära dig hur Interpersonell Neurobiologi (IPNB) kan hjälpa oss att bygga arbetsplatser med hög arbetsglädje, starka relationer och bättre prestation.

 Du får uppleva och lära dig mer kring dig själv och din omgivning. Hur kunskapen om hjärnan och dess system kan hjälpa dig förstå och ta ett bättre ansvar för din och din arbetsplats hälsa och prestation. Välkommen på en spännande resa!

 

Inom Interpersonell Neurobiologi ser man hjärnan som ett mycket socialt organ som byggs av interpersonella erfarenheter, och att dess plasticitet (hjärnans förmåga att förändras) gör att utveckling alltid är möjlig. Så spännande!

Vi rekommenderar att göra dessa distansutbildningar samtidigt i ledningsgruppen, chefsgruppen, arbetsgruppen etc. Bestäm en tid där ni alla har kommit lika långt i utbildningen och möts i dialog om det ni tagit med er från utbildningen. Hur ni kopplar organisationens prestation och behov av förändring utifrån vad ni lärt er om att vara mera hjärnsmarta!

Hjärnsmart på jobbet i 7 steg
Här får du grunderna i hur hjärnan fungerar och hur vi kan koppla det till arbetsplatsen. Kursen omfattar 5 timmar.
Hjärnsmart – Interpersonell neurobiologi på jobbet
Denna distansutbildning är fristående och ger en fördjupad kunskap jämfört med den kortare kursen. Den omfattar 25 timmar.

Kursledare

Eva Berlander, Svenska Imagoinstiutet,  Lisa Arnborg och Fredrik Grafström, YesP gör denna utbildning tillsammans. Två världar kopplas ihop, managementkonsulternas och parterapeutens. Kultur- och organisationsutvecklingskunskap tillsammans med hur vi kan skapa starkare relationer genom att förstå mer kring våra grundläggande mänskliga behov.

Lisa Arnborg och Fredrik Grafström, YesP är Managementkonsulter sedan 25-30 år med inriktning på organisationskultur och förändringsarbete för att människor och organisationerna skall prestera bättre. Ökad arbetsglädje och bättre relationer är starkt kopplade till organisationens framgång.

Eva Berlander, Svenska Imagoinstitutet, är pionjär inom Interpersonell Neurobiologi (IPNB), parterapeut, omtyckt föreläsare, författare till flera böcker och personen bakom Evas relationspodd.

 

Två utbildningar, en kortare introduktion och en längre fördjupning; 

 

Hjärnsmart på jobbet – 7 steg. 5 timmar.

Här får du en introduktion och grunderna inom Interpersonell Neurobiologi och hur vi kan koppla det till arbetsplatsen. Du får lära dig 7 viktiga steg till att vara mer hjärnsmart på jobbet!

 • Varje steg innehåller 4 filmer med faktatexter.
 • Du/ni får handplockade tips på böcker och Youtube filmer för dig/er som vill uppleva och lära dig/er mer
 • Du/ni får flera träningstips som underlättar förändringsarbetet
 • Totalt 5 timmars utbildning
 • Du/ni får möjlighet till eget bidrag on-line. På utbildningsplattformen kan du/ni bidra anonymt för att underlätta lärande och förändringsarbete. Vi uppmuntrar alla att delta med aha-upplevelser, insikter och frågor etc.
 • Du/ni kan ha direkt kontakt med kursledarna! Kursledarna svarar på frågor genom direkt mejl eller på utbildningssidan

 

Hjärnsmart – Interpersonell neurobiologi på jobbet. 25 timmar.

Denna distansutbildning är en fördjupning jämfört med den kortare Hjärnsmart på jobbet – 7 steg. Vi går mer grundligt igenom Interpersonell Neurobiologi och ger dig mer djup och starkare upplevelse som hjälper dig förstå mer om din arbetsplats, dig själv och vad du och ni tillsammans behöver förändra för att öka arbetsglädjen, stärka relationerna och prestera bättre!

 • 7 moduler med 10 filmer i varje modul. Faktatexter till varje film.
 • Du/ni får handplockade tips på böcker och Youtube filmer för dig/er som vill uppleva och lära dig/er mer
 • Du/ni får flera träningstips som underlättar förändringsarbetet
 • Totalt 25 timmars utbildning
 • En extra bonusmodul där inbjudna gäster delar med sig om sin syn på vad som är viktigt på fungerande arbetsplatser
 • Du/ni får möjlighet till eget bidrag on-line. På utbildningsplattformen kan du/ni bidra anonymt för att underlätta lärande och förändringsarbete. Vi uppmuntrar alla att delta med aha-upplevelser, insikter och frågor etc.
 • Du/ni kan ha direkt kontakt med kursledarna! Kursledarna svarar på frågor genom direkt mejl eller på utbildningssidan

 

Pris Hjärnsmart e-learning utbildningar

Varje person får en unik länk till den utbildning du väljer, beställ här ovan eller genom kontakt med Lisa Arnborg eller Eva Berlander. Länken är inte tidsbegränsad, du skall kunna gå tillbaka och repetera när du vill! Vi har ramavtal med Göteborg Stad.

 

Hjärnsmart, Interpersonell Neurobiologi på jobbet, 25 timmar

1 – 9 pers     8500 kr ex moms/pers (10 625 kr ink moms)

10 –15 pers 7650 kr ex moms/pers (9562,50 kr ink moms) 10% rabatt

16-20 pers   6800 kr ex moms/pers (8500 kr ink moms)       20% rabatt

Vid grupper över 20 personer, hör av dig till oss för pris här

 

 

Hjärnsmart på jobbet – 7 steg. 5 timmar

9 pers             900 kr ex moms/pers (ink moms 1125kr)

10- 49    pers             720 kr ex moms/pers (ink moms 900 kr) 20% rabatt

50- 199 pers              630 kr ex moms/pers (ink moms 787 kr) 30% rabatt

200 – fler                   450 kr ex moms/pers (ink moms 562,50 kr) 50% rabatt

 

Vill du boosta utbildningen och din utveckling ytterligare kommer gärna Eva Berlander och/eller Lisa Arnborg och Fredrik Grafström och föreläser eller håller workshop för ditt företag eller organisation. Ta kontakt med Eva Berlander, Svenska Imagoinstitutet,  Lisa Arnborg, YesP eller Fredrik Grafström, YesP direkt för att diskutera ett upplägg!

 

IPNB

IPNB är inte en fristående metod utan en integrering mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna, vårt medvetande och våra relationer hela tiden påverkar och förändrar världen. En triangel av välmående mellan vår hjärna – vårt medvetande – och våra relationer.