Ulf Sjödin

Senior managementkonsult & partner

E-post: ulf.sjodin@yesp.se

Tel: +46 733 55 38 90

Ulf har de senaste 20 åren arbetat som strategisk rådgivare, regissör och facilitator i omfattande organisationsutveckling inom global Automotive. Utvecklingsarbeten som varit helt avgörande för affärsframgång och förmågan att vara en ledande aktör på den globala arenan.

Ulf har tagit fram strukturer och strategier kring ledarfrågor och verksamhetsutveckling och har etablerat starka plattformar för olika kunder. Han har genomfört över 100 olika program/processer, tagit fram genomgripande verktyg och etablerat nya arbetssätt världen över.

Med bakgrund som pedagog är Ulf en uppskattad facilitator/tränare. Genom sin mångårig chefserfarenhet inom Automotive har Ulf god förståelse för de särskilda utmaningar som präglar globala organisationer. Den internationella spetskompetensen av att leda stora och komplexa processer gör att kunden erbjuds en unik möjlighet till utveckling. Ulf har oavsett bransch och uppdrag alltid haft ett starkt driv att få människor att växa och ta ägarskap.

Med stark närvaro och engagemang för det lokala och globala bidrar Ulf till att stärka initiativkraften, kreativiteten, samarbetet och det personliga ledarskapet.