kundcase

Hallandstrafiken

Långsiktigt arbete gav Hallandstrafiken en effektivare organisation och starkare vi-känsla

Tillsammans med YesP har Hallandstrafiken tagit sin verksamhet till nästa nivå. “Deras kompetens inom organisationskultur och hur YesP kopplar det till vår verksamhet gör dem unikt bra. De är lyhörda för våra behov och ser till att vi tar ansvar”, säger Susanne Isacson, HR-chef på Hallandstrafiken.

Hallandstrafikens VD Andreas Almquist såg en stor potential till bättre ledarskap och prestationskultur på företaget. Problem med att slutföra projekt, brist på tillit och interna samarbetssvårigheter gjorde det utmanande att leva upp till visionen “Världens bästa kollektivtrafik – för hallänningarna”. Hallandstrafiken ville få stöd i att framgångsrikt genomföra de omfattande förändringarna under 2020.

Hur gick YesP:s uppdrag till?

YesP:s konsulter utförde först en Denison kulturanalys av hela organisationen. Flera områden identifierades där kulturen behövde stärkas. Vi föreslog ett långsiktigt och uthålligt arbete där vi satte tydliga målbilder, införde uppföljning och målstyrning, samt säkerställde arbetsglädje i ledningsgruppen. Fokus låg på att lösa konflikträdsla, arbeta mer tillsammans och etablera målstyrning och målnedbrytning.

Hallandstrafikens chefer har också fått individuell coaching, och ledningsgruppen har arbetat med:

  • Gemensamma ledarkriterier
  • Mål, målstyrning och uppföljning
  • Strategi och prioriteringar
  • Kundfokus
  • Förändringsarbete
  • Delegering
  • Konflikthantering
  • Vikten av uppskattning och trygghet

“YesP är unikt skarpa i metod och kompetens samtidigt som det är varmt och mänskligt. De brinner för oss och för att vi ska åstadkomma förändring och en bättre kultur. Det är på riktigt och ärligt.”

Andreas almquist
VD för Hallandstrafiken

Det här är Hallandstrafiken

Hallandstrafiken arrangerar nästan 50 000 resor i Halland varje dag. De trafikföretag, som de har avtal med, kör varje år mer än två miljoner mil i deras regi. Detta inkluderar busstrafik, Öresundstågen, Pågatågen, Västtågen och Krösatågen.

På kontoret i Falkenberg arbetar de anställda med planering och utveckling av buss- och tågtrafik samt serviceresor, miljöarbete, IT-lösningar, information och kommunikation för kollektivtrafiken i Halland. Hallandstrafiken är dessutom bokningscentral för länets sjukresor och färdtjänstresor i Laholms, Halmstads, Falkenbergs, Varbergs och Hyltes kommuner

 

Uppdraget startade januari 2020 och summerades juni 2022. YesP är fortfarande en aktiv partner i arbetet med kulturen på Hallandstrafiken.