kundcase

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns framgångsrika resa med YesP

Tack vare YesP har Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän släppt loss kraften och potentialen i sin organisation. Ett löpande partnerskap sedan 2015 har lett till ökat engagemang, ökad tillväxt och starkare prestationskapacitet. “YesP är ingen vanlig leverantör, utan det är “true partnership””, säger Ricard Robbstål, VD på Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän.

År 2015 ville Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän uppnå en ny målbild och sätta en stark strategi för framtiden. För detta krävdes omfattande strukturella, affärsmässiga och kulturella förändringar i hela verksamheten.

Ett löpande partnerskap fram till 2026

YesP:s uppdrag fram till 2026 består av att hjälpa Länsförsäkringar att transformeras till en högpresterande organisation som präglas av personligt ansvarstagande, öppenhet för förnyelse i arbetssätt och mindset samt en stark framtidstro. Kulturen ska fokusera på både resultat och relation, och bygga på öppenhet, glädje och gott samarbete i hela organisationen.

För att uppnå detta stöttar YesP:s konsulter Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän med främst tre spår:

  • utveckling av strategi och ledarskap
  • coaching individuellt och i grupp
  • kulturutveckling för starkare affärsresultat.

“YesP är en väldigt nära samarbetspartner under vår mycket framgångsrika strategiska resa. Sedan flera år utmanar, stöttar och coachar YesP oss till bättre prestation och utvecklad företagskultur. De är ingen vanlig leverantör, utan det är “true partnership.”

ricard robbstål
VD på Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän

Hur genomför YesP organisationsutvecklingen?

Vi började med att analysera företagskulturen med hjälp av en webbaserad kulturmätning (Denison Organisational Culture Survey) för samtliga ca 300 anställda. Vi genomförde också intervjuer där underlaget satte grunden för tillväxtmål och strategi, vilka kulturella förändringar som behövdes samt hur vi skulle prioritera insatserna.

För att uppnå en starkare företagskultur fokuserade vi på att:

  • implementera effektivare arbetsmetoder
  • öka marknadsandelar
  • tillvarata ett strategiskt fokus
  • integrera tillväxt- och utvecklingsriktning
  • skapa engagemang inom hela organisationen.

I partnerskap med ledningen, främst VD och HR-chef, har YesP blivit en viktig del av bolagets interna ledarforum och storträffar. Den nya, förbättrade företagskulturen har svetsats samman med tillväxtmålen, och i ledarforumen har cheferna fått träna på att driva kulturen i rätt riktning. Alla ledare har också deltagit i ledarutveckling samt erbjudits individuell coaching.

Under arbetet har vi även utfört kulturmätningar och pulsmätningar för att kunna anpassa insatser efter aktuellt läge och behov.

 

Framgångsrikt resultat och positiva effekter

Vi är glada över att Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har rapporterat ökad handlingskraft genom samarbete, starkare förnyelseförmåga och förändringsregi – samt ökat gemensamt fokus på strategin framåt. Vi ser även att det gemensamma ledarskapet i bolaget idag leder verksamheten på en hög strukturell och kulturell nivå.

Resultatet av YesP:s senaste benchmarkmätning visade på flera andra framsteg inom företagskulturen. Bolaget har idag högre prestationskapacitet än vid uppdragets början 2015. Fem viktiga uppföljningsmål har kommunicerats ut till all personal, inklusive mål rörande hälsa och välmående. Organisationens samtliga uppföljningsmål och framförallt alla tillväxtmål har nåtts och överträffats.