kundcase

Volvo CE

Volvo CE fick bättre prestationskultur inom hela organisationen

Volvo Construction Equipment vände sig till YesP för hjälp med att skapa en bättre presterande ledningsgrupp. Det gav en märkbar prestationsutveckling för hela bolaget. “Kulturen och känslan i ledningsgruppen har smittat av sig med bättre tillit, dialog och samarbete inom hela organisationen. Vi hade aldrig nått denna nivå utan YesP”, säger Per Salomon på Volvos HR-avdelning.

År 2018 kontaktades YesP av vice VD Jean-Marc des Courieres som såg utvecklingsmöjligheter i sin ledningsgrupp.  På YesP anpassade vi vår kunskap inom högpresterande ledningsgrupper efter Volvo CE:s specifika behov och situation – med mycket positiva resultat. YesP coachade även ledningen i att hantera viktiga frågor, samt strukturera upp möten för att skapa bättre prestation, starkare sammanhållning och ökat engagemang.

Ledningsgruppen bestod av 15 personer i olika länder

Ledningsgruppen bestod av 15 personer med sex fabrikschefer, åtta specialistfunktioner (t.ex. Finans, Teknik, HR, Kommunikation, Hållbarhet) samt den övergripande operationschefen. Alla hade sin bas i Sverige, Tyskland, Belgien, England och Sydkorea. Ledningsgruppen ansvarade för totalt ca 6000 medarbetare på företaget.

Hur genomförde YesP organisationsutvecklingen?

Vårt uppdrag blev att skapa en högpresterande ledningsgrupp som kunde leda verksamheten mot högre lönsamhet och att svara snabbare på marknadsförändringar. Uppdraget omfattade tre huvuddelar:

  • analys av nuläget
  • design av koncept och program
  • utveckling av ledningsgruppen.

Vi genomförde enkäter, workshops, ledningsgruppsmöten och individuell coaching. Målen var att förbättra samarbetet, ställningstagandet för gemensamma mål, hantering av konflikter och att skapa en starkare teamkänsla.

”Tack YesP för den fantastiska hjälp vi fick 2018 för att skapa ett högpresterande team. Både teamet och arbetssättet har visat sig vara otroligt motståndskraftiga under Covid-pandemin och har presterat mycket bra, så att Volvo CE kan fortsätta leverera på hög nivå. Jag har en känsla av att våra lärdomar kommer att bestå under många år framöver. Vårt samarbete har varit otroligt värdefullt och jag vill tacka er igen för det.”

Jean-Marc des Courieres
Vice VD på Industry Strategy & Systems, Volvo Construction Equipment

Positivt resultat – ökning av tillit, dialog och samarbete

Effekterna av det förbättrade samarbetet inom ledningsgruppen sträckte sig utanför gruppen och hade en starkt positiv inverkan på organisationen som helhet. Ledningsgruppen rapporterade en markant ökning av tillit, bättre dialog och samarbete, effektivare möten samt en starkare koppling till organisationens mission och strategi. YesP:s mätningar visade också att organisationens förtroende stärktes för ledningen och ledarskapet.

 

Per Salomon, SVP på Volvo Human Resources – vad har varit YesP´s viktigaste bidrag?

Så mycket har hänt. Viktigast är att vi har byggt upp en stor tillit i gruppen och har nått helt andra nivåer på samarbete och dialog. Med stor social trygghet i relationerna vågar vi utmana och ge feedback. Vi lyssnar mycket mer på varandra och är mer inkluderande än tidigare.

YesP har bidragit mycket både strukturellt, kulturellt och förändrat våra tankesätt. Er stora kompetens om högpresterande ledningsgrupper och förmågan att anpassa er till våra behov har verkligen varit proffsigt. Sättet ni jobbat med oss för att bygga tillit, öppenhet och samspel har varit väldigt bra. Dessutom har ni bidragit till hur vi strukturerar möten och hur vi tar oss an våra viktiga frågor för att skapa samsyn och commitment. Vi hade aldrig nått denna nivå utan YesP, säger Per Salomon.