Ledningsgruppsutveckling hos Volvo CE 

Bakgrund:

YesP har sedan januari 2018 arbetat med utvecklingen av Volvo CE operations management team. Det är ett stort globalt team med 15 personer från olika delar världen som ansvarar för 6000 medarbetare och tillverkningen av alla anläggningsmaskiner inom Volvo Construction Equipment.

Intervju med Per Salomon, SVP Human Resources, Volvo Construction Equipment:

Vilka är de viktigaste eller bästa förändringarna som uppnåtts under första året med nya ledningsgruppen?

Så mycket har hänt. Viktigast kanske är att vi har byggt upp en stor tillit i gruppen och har nått helt andra nivåer på samarbete och dialog. Med stor social trygghet i relationerna vågar vi utmana och ge feedback. Vi lyssnar mycket mer på varandra och är mer inkluderande än tidigare.

Våra möten är mycket effektivare (både på Skype och ”face to face”) och även på Skype möten har vi en mycket bättre dialog. Mötena är effektiva och jag ser fram emot varje möte.

Allt vi väljer att fokusera på känns viktigt och allt vi gör är tydligt kopplat till vår mission och vår strategi. Vi har en bra struktur och en riktigt bra kultur i gruppen.

”Vi genomförde en enkätundersökning till ledare utanför vår ledningsgrupp som visade på väldigt tydliga förbättringar i samarbete och dialog. Vi får dessutom höra från människor utanför teamet som säger ‘Wow, ni verkar gilla varandra och ha så kul tillsammans’.”

På vilket sätt har er satsning på ledningsgruppen gjort er bättre som organisation?

Kulturen och känslan i ledningsgruppen har smittat av sig på hela organisationen med bättre tillit, dialog och samarbete inom hela organisationen, både mellan globala funktioner och mellan olika fabriker.

Vi genomförde en enkätundersökning till ledare utanför vår ledningsgrupp som visade på väldigt tydliga förbättringar i samarbete och dialog.

Vi får dessutom höra från människor utanför teamet som säger ”Wow, ni verkar gilla varandra och ha så kul tillsammans”.

Organisationens förtroende för ledningen och ledarskapet har definitivt stärkts. Jag har stora förväntningar på nästa VGAS mätning (medarbetarenkät) och är övertygad om att vi kommer att se tydliga förbättringar.

“YesP’s stora kompetens om högpresterande ledningsgrupper och förmågan att anpassa er till våra behov och vår situation har verkligen varit proffsigt.”

Vad har varit YesP viktigaste bidrag?

Det har varit så otroligt mycket. Ni har bidragit mycket både strukturellt, kulturellt och förändrat våra tankesätt. Er stora kompetens om högpresterande ledningsgrupper och förmågan att anpassa er till våra behov och vår situation har verkligen varit proffsigt. Sättet ni jobbat med oss för att bygga tillit, öppenhet och samspel har varit väldigt bra. Dessutom har ni bidragit till hur vi strukturerar möten och hur vi tar oss an våra viktiga frågor för att skapa samsyn och comittment.

Vi hade aldrig nått denna nivå utan YesP.

av Fredrik Grafström

Per Salomon, SVP Human Resources för Volvo CE. Material används i samband med en intervju där YesP jobbat med ledningsgruppsutveckling hos Volvo CE

Per Salomon,
SVP Human Resources,
Volvo Construction Equipment