Fredrik Wahlberg

Senior managementkonsult & partner

Med erfarenheter som managementkonsult inom både den offentliga och den privata sfären erbjuder Fredrik en tvärvetenskaplig kombination av kompetenser. Fredrik brinner för den offentliga sektorn och drivs av att utveckla organisationskulturer där människor trivs och presterar på hög nivå. Förmågan att bidra till hållbar organisationsutveckling byggd på ett systemiskt förhållningssätt, gemensam tillit och konkret handlingskraft skapar direkta effekter och långsiktigt värde. En sällsynt kombo av bredd och djup.

Med sin norrländska kraft, stora lyhördhet, humor och tvärvetenskaplig skicklighet skapar han hög kvalitet och hållbara värden. Fredrik är ansvarig för YesP:s tjänster inom den offentliga sektorn.

Fredrik har en masterexamen inom organisation och ledarskap från Handelshögskolan i Göteborg och har dessutom en magisterexamen i statsvetenskap.