Karin Carlberg

Senior managementkonsult & partner

Karin har jobbat på YesP sedan 2002. Hon har en gedigen erfarenhet av företagsledning och organisationsutveckling utifrån sin tidigare yrkeskarriär inom service- och utbildningsbranschen. Ledarskap har alltid varit en naturlig roll för Karin, både inom hennes yrkesmässiga arbete såväl som i styrelseuppdrag och ideella uppdrag.

Under sina år på YesP har Karin drivit och lett omfattande förändrings- och utvecklingsprocesser både internationellt och i Sverige såväl inom offentlig som privat sektor.

Med hennes empati, lyssnande, helhetsfokus och målmedvetna handlingskraft är Karin uppskattad för sitt sätt att påverka i linje med den långsiktiga strategin.
Med ett coachande förhållningssätt och en stor portion nyfikenhet skapar Karin förutsättningar för starka, förtroendefulla relationer och samarbeten som skapar ett grundfundament i kulturella och organisatoriska förändringar och förflyttningar.

Karin är ekonom och beteendevetare och arbetar som seniorkonsult och projektledare.