Nisse Schönnings

Senior managementkonsult

Nisse Schönnings har varit verksam inom offentlig sektor de senaste 20 åren. Han har varit ansvarig för flera stora organisationsförändringar och utveckling av verksamhet och tjänster. Nisse har en bred erfarenhet av företagsledning och organisationsutveckling från hans tidigare uppdrag.

Med ett systemiskt perspektiv – helheten är större än delarna – skapas framgång för att lyfta människors styrka och talang och åstadkomma förändring och arbetsglädje. Nisse brinner för att skapa tydliga, goda resultat i allt arbete han gör.

Det handlar om, menar Nisse, att ha ett förhållningssätt som värdesätter, identifierar och bekräftar individens, gruppens och organisationens styrkor och resurser. Viktigt är förstås också att uppmärksamma det som redan fungerar. Istället för att ha ett alltför stort fokus på problem och hinder skall vi stärka tillit och handlingskraft för att skapa driv och uthållighet i förändringsarbetet.

Nisse har tidigare även arbetat med strategiska frågor och projekt kopplat till digitalisering och IT inom offentlig sektor. Fokus har alltid varit att skapa nytta och mer tid för kärnverksamheten genom att använda digitalisering och IT på rätt sätt i rätt situation.

Nisse har en socionomexamen från Göteborgs Universitet och en MBA i Systemiskt ledarskap och organisationsutveckling från Nyenrode Universitet i Holland.