Stefan Almér

Senior Management Konsult

Stefan är en erfaren ledare och konsult med en passion för att driva organisatorisk transformation och ge team och individer att prestera bättre utifrån den kontext de verkar i.

Med över två decenniers erfarenhet av ledarskap och konsultverksamhet och en bakgrund som spänner över olika ledarroller, inklusive chef för marknadsföring och affärsutveckling, personalchef och informationschef, har Stefan samlat på sig omfattande erfarenhet av organisatorisk transformation och strategisk utveckling både inom privata företag och offentliga organisationer .

Stefans passion ligger i att hjälpa organisationer att navigera i förändring, främja innovation och uppnå hållbar tillväxt i dagens dynamiska affärslandskap.

Som person är Stefan känd för sin positiva energi och nyfikenhet, samarbetsförmåga, empatiska kommunikationsstil, engagemang och att leverera mätbara resultat. Utöver sina professionella roller är han djupt engagerad i personlig utveckling som främjar en varm och stödjande miljö både på och utanför arbetsplatsen.