Om YesP

På YesP vet vi att det finns ett starkt samband mellan kulturen i en organisation och dess prestation. För de organisationer som når sina mål, från stora förvaltningar och koncerner till mindre bolag, har oftast en sak gemensamt. En kultur som skapar förutsättningar för att medarbetare på alla nivåer ska kunna utvecklas, ta ansvar och vilja prestera tillsammans.

 

Som konsulter med ett tydligt fokus på utveckling ser vi det som vår viktigaste uppgift att hjälpa våra uppdragsgivare dit. Målet för våra insatser är alltid att genomföra och skapa varaktig förändring, som gör skillnad i verkligheten och inte bara på papperet.

Ofta handlar våra uppdrag om att stötta framtagningen av strategin, mäta och analysera prestationsnivån för att sedan hjälpa hela organisationen, en avdelning, ledare, ett team eller ett antal nyckelspelare att skapa lust, samspel och handlingskraft för att nå affärs- och verksamhetsmålen.

Vårt sätt att jobba bygger på internationell vetenskap, processkunskap, modern pedagogik och flera decenniers erfarenhet av förändringsarbete i små och stora organisationer inom näringsliv och offentlig förvaltning. För verksamheten ger det bättre resultat, konkurrenskraft och attraktivitet. För medarbetarna märks det genom ökad arbetsglädje, högre motivation och ett större personligt ansvar.

Med andra ord är det ingen rättighet att ha kul på jobbet. Det är en framgångsfaktor.

Välkommen till YesP!