fbpx

Om Yesp

YesP grundades 2001 men vår historia började mycket tidigare än så.

Om YesP

På YesP vet vi att det finns ett starkt samband mellan kulturen i en organisation och dess prestation. För de organisationer som når sina mål, från stora förvaltningar och koncerner till mindre bolag, har oftast en sak gemensamt. En kultur som skapar förutsättningar för att medarbetare på alla nivåer ska kunna utvecklas, ta ansvar och vilja prestera tillsammans.


Som konsulter med ett tydligt fokus på utveckling ser vi det som vår viktigaste uppgift att hjälpa våra uppdragsgivare dit. Målet för våra insatser är alltid att genomföra och skapa varaktig förändring, som gör skillnad i verkligheten och inte bara på papperet.


Ofta handlar våra uppdrag om att stötta framtagningen av strategin, mäta och analysera prestationsnivån för att sedan hjälpa hela organisationen, en avdelning, ledare, ett team eller ett antal nyckelspelare att skapa lust, samspel och handlingskraft för att nå affärs- och verksamhetsmålen.


Vårt sätt att jobba bygger på internationell vetenskap, processkunskap, modern pedagogik och flera decenniers erfarenhet av förändringsarbete i små och stora organisationer inom näringsliv och offentlig förvaltning. För verksamheten ger det bättre resultat, konkurrenskraft och attraktivitet. För medarbetarna märks det genom ökad arbetsglädje, högre motivation och ett större personligt ansvar.

 

Med andra ord är det ingen rättighet att ha kul på jobbet. Det är en framgångsfaktor.

 

Välkommen till YesP!

Våra kärnvärden

Say Yes!

Det finns en kreativ och förlösande kraft i det lilla ordet ja. Där ett nej låser in och förkastar öppnar ett ja istället för flera perspektiv. Genom att säga ”Ja, och” istället för ”Ja, men” skapas dialog och samspel istället för debatt och maktkamp.

 

För oss innebär ”Say Yes!” inte att vara mjäkiga ja-sägare. Snarare handlar det om att ta ställning. Att öppna dörren för möjligheter och tillväxt, till att lyckas och våga misslyckas på vägen. ”Ja” bor entreprenörskap och förnyelse. Stagnation och feghet hittar du bara i ett ”Nej”.Därför säger vi ”Ja” till mänsklig drivkraft och ”Ja” till prestation!

Trust People!

För att människor ska kunna växa och ta ansvar behövs en väldigt viktig beståndsdel. Tillit. Utan den uppstår inte de positiva spiraler som skapar högpresterande organisationer, men tilliten är ingen självklarhet. Den fordrar att vi bejakar olikheter och utforskar potentialen hos alla. Att vi är uppriktigt nyfikna på vad varje individ kan bidra med.

 

Att vi lyssnar, ser och bekräftar varandra. Att vi vågar vara öppna mot varandra, inte bara med våra rädslor och tillkortakommanden utan även med våra förväntningar och förhoppningar, på oss själva och på andra. Trust People!” betyder att vi litar på att andra människor kan, vill och mår bra av att prestera!

Enjoy Performance!

Man kan prestera för att blidka någon annan. Men det är inte hållbart i längden. Därför verkar vi för prestationsbegreppet i dess goda form, där det bygger på individens egna lust och vilja att lyckas.

 

Vårt motto ”Enjoy Performance!” syftar på energin som frigörs när människor går från att vara åskådare till aktiva medspelare, i en miljö där glädje och prestation förenas för att åstadkomma långsiktiga resultat.

Vår historik och idé

Livslinjen

Redan på tidigt 80-tal utvecklade vi ett unikt arbetssätt för personlig förändring och kulturutveckling inom Volvokoncernen, Livslinjen. Ett världsledande pionjärarbete. Efter några år hade över 13 000 medarbetare på alla hierarkiska nivåer frivilligt gått igenom ett personligt utvecklingsprogram som var kopplat till livsstilsval, stresshantering, arbetsmotivation och personliga mål. Hela 96% valde att vara med och de personliga förändringarna deltagarna åstadkom var slående.

 

Erfarenheten blev till vetenskap. Vi hade hittat ett framgångsrikt recept för människor att göra aktiva val och ta personligt ansvar för sin livs- och arbetssituation. Framgångsingredienserna var lust, det positiva grupptrycket (vi arbetade alltid avdelnings- och företagsvis), egna målsättningar, uppföljning och attraktivt stöd på vägen.

Frihet, kärlek och mening

Vår lärdom som ansvariga för Volvokoncernens satsning exporterades i egen regi vidare till andra företag med samma framgång. Managementskolan INSEAD utanför Paris var först ut. Vi såg snart ett direkt samband mellan personliga och företagsmässiga behov. När behoven harmonierade eller när de skapade avstånd och friktion. Det gjorde att vi mer och mer koncentrerade vårt arbete på värderingar, företagskultur, ledar- och medarbetarskap. Uppdrag inom IKEA, Manpower, Levi’s, PEAB, NCC, SEB, ICA, Luftfartsverket, KF, Rasta, SJ, Autoliv, Volvo mfl följde med god framgång. Vi upplevde också gigantiska behov av ökat gemensamt engagemang, mindre utanförskap, större påverkansmöjligheter och gap mellan individuella och verksamhetsmässiga behov. Ett gap som både skapar olust, meningslöshet och besvikelser från alla håll. Behovet av ökad mening, stärkt frihet och mer kärlek behövde mötas.

 

I en tid där organisationernas utvecklingsbehov resulterade i inköp av kick-offer, inspirationsföresläsningar, ledarskapsakademier och team building blev vi förskräckta av bristen på långsiktighet och effekt. Vi såg också gapet mellan chef och medarbetare som skapade tröghet och tillitsproblematik. Forskning visade endast 10% ROI på klassisk ledarutveckling.

Bättre Prestation

Vi bestämde oss för att bli riktigt duktiga på ”Performance”. Med vår erfarenhet av människor och personlig förändring såg vi kopplingen till ”People Performance” som självklar.

 

Med det som utgångspunkt och med passion för mänsklig prestation startade vi YesP i december 2001. En mix av tvärvetenskapliga kompetenser varav flertalet med egen Vd-erfarenhet och alla med djup kunskap om prestation och förändring gav oss en energifylld och framgångsrik start. Budskapet ”Let people perform” spred sig ut i världen via Nokia, IKEA, Elanders, Volvo, Autoliv. Exempelvis ökade prestationen genom uppdrag i 14 länder för AB Volvo samt en koncernsatsning på en utvecklad företagskultur inom Autoliv. Vårt kontor i Beijing var 2004 banbrytande med Skandinaviskt ledarskap och företagskultur.

 

Vår historia utvecklas vidare. Med fokus på värdet av att göra riktigt bra saker tillsammans. Gemensam riktning och att göra nytta, personliga val, eget ansvarstagande och samlad kraft för bättre prestation och ett bättre arbetsliv både lokalt och världen över.

Lisa och Hans-Peter Arnborg, grundare YesP

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du att vi berättar mer hur vi kan få din organisation att växa, utvecklas och prestera? Vi har samlat alla våra kontaktuppgifter på en och samma sida.

        Tjänster

 • Organisationsutveckling

 • Företagskultur - Analys & Strategi

 • Ledningsgrupp- & ledarskapsutveckling

 • Coaching

 • Rekrytering

 • Utbildningar

 • Föreläsningar

        Om YesP

 • Om oss

 • Våra kärnvärden

 • Vår historik och idé

 • Verktyg

 • Vi på YesP

        Kontakta oss

 • people@yesp.se

 • 031-760 06 00

 • Kungstorget 11,
  411 10 Göteborg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips på verktyg och videoklipp för just din organisation.

sv_SESvenska
Scrolla till toppen