Om YesP

På YesP vet vi att det finns ett starkt samband mellan kulturen i en organisation och dess prestation. För de organisationer som når sina mål, från stora förvaltningar och koncerner till mindre bolag, har oftast en sak gemensamt. En kultur som skapar förutsättningar för att medarbetare på alla nivåer ska kunna utvecklas, ta ansvar och vilja prestera tillsammans.

 

Vårt uppdrag

Som konsulter med ett tydligt fokus på utveckling ser vi det som vår viktigaste uppgift att hjälpa våra uppdragsgivare dit. Målet för våra insatser är alltid att genomföra och skapa varaktig förändring, som gör skillnad i verkligheten och inte bara på papperet.

Ofta handlar våra uppdrag om att stötta framtagningen av strategin, mäta och analysera prestationsnivån för att sedan hjälpa hela organisationen, en avdelning, ledare, ett team eller ett antal nyckelspelare att skapa lust, samspel och handlingskraft för att nå affärs- och verksamhetsmålen.

Vårt sätt att jobba bygger på internationell vetenskap, processkunskap, modern pedagogik och flera decenniers erfarenhet av förändringsarbete i små och stora organisationer inom näringsliv och offentlig förvaltning. För verksamheten ger det bättre resultat, konkurrenskraft och attraktivitet. För medarbetarna märks det genom ökad arbetsglädje, högre motivation och ett större personligt ansvar.

Med andra ord är det ingen rättighet att ha kul på jobbet. Det är en framgångsfaktor.

Välkommen till YesP!

Vårt motto ”Enjoy Performance!” syftar på energin som frigörs när människor går från att vara åskådare till aktiva medspelare, i en miljö där glädje och prestation förenas för att åstadkomma långsiktiga resultat.

Vår historik och idé

Redan på tidigt 80-tal utvecklade vi ett unikt arbetssätt för personlig förändring och kulturutveckling inom Volvokoncernen, Livslinjen. Ett världsledande pionjärarbete. Efter några år hade över 13 000 medarbetare på alla hierarkiska nivåer frivilligt gått igenom ett personligt utvecklingsprogram som var kopplat till livsstilsval, stresshantering, arbetsmotivation och personliga mål. Hela 96% valde att vara med och de personliga förändringarna deltagarna åstadkom var slående.

Erfarenheten omvandlades till vetenskap. På YesP hade vi hittat ett framgångsrikt recept för människor att göra aktiva val och ta personligt ansvar för sin livs- och arbetssituation. Framgångsingredienserna var lust, egna målsättningar, positivt grupptrycket på avdelnings- och företagsnivå, samt uppföljning och attraktivt stöd längs vägen.

Frihet, kärlek och mening

Lärdomen vi samlade på oss som ansvariga för Volvokoncernens initiativ fördes sedan vidare till andra företag. Först ut var Managementskolan INSEAD utanför Paris. Vi såg snart ett direkt samband mellan personliga och företagsmässiga behov – när behoven harmoniserade eller skapade avstånd och friktion. Det gjorde att vi snabbt blev mer koncentrerade vårt arbete på värderingar, företagskultur, ledar- och medarbetarskap.

 

Med god framgång följde uppdrag för bland annat IKEA, Manpower, Levi’s, PEAB, NCC, SEB, ICA, Luftfartsverket, KF, Rasta, SJ, Autoliv och Volvo. I dessa projekt upplevde vi även enorma behov av ökat gemensamt engagemang, mindre utanförskap, större påverkansmöjligheter och gap mellan individuella och verksamhetsmässiga behov – ett gap som både skapar olust, meningslöshet och besvikelser från alla håll. Så upptäckte vi behovet av ökad mening, stärkt frihet och mer kärlek.

I en tidsperiod där organisationernas utvecklingsbehov resulterade i inköp av kick-offer, inspirationsföresläsningar, ledarskapsakademier och teambuildingaktiviteter, blev vi djupt bekymrade av bristen på långsiktighet och effekt. Vi såg också klyftan mellan chef och medarbetare som skapade tröghet och tillitsproblem. Forskning visade endast 10% ROI (Return On Investment) på klassisk ledarutveckling.

Så grundades YesP

Året var 2001. Utifrån vår erfarenhet bestämde vi oss för att bli riktigt duktiga på ”Performance”. Med tanke på allt vi hade lärt oss om människor och personlig förändring såg vi kopplingen till ”People Performance” som självklar.

I december 2001 startade vi YesP med “People Performance” och passion för mänsklig prestation som utgångspunkt. En mix av tvärvetenskapliga kompetenser, varav flertalet med egen VD-erfarenhet och alla med djup kunskap om prestation och förändring, gav oss en energifylld och framgångsrik start. Budskapet ”Let people perform” spred sig världen runt genom Nokia, IKEA, Elanders, Volvo och Autoliv. Som exempel ökade prestationen för Volvo AB i 14 länder, och Autoliv gjorde stora framsteg inom sin företagskultur. Vårt kontor i Beijing var banbrytande år 2004 med sitt skandinaviska ledarskap och företagskultur.

I stadig takt utvecklas vår historia vidare. Fokus ligger på värdet av att göra riktigt bra saker tillsammans. Det handlar om att hitta en gemensam riktning och att skapa värde genom personliga val, eget ansvarstagande och samlad kraft för att främja både prestation och trivsel på arbetsplatsen både lokalt och världen över.

Lisa och Hans-Peter Arnborg, grundare av YesP

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du veta mer hur vi kan få din organisation att växa, utvecklas och prestera? Med vår historia i bagaget har vi bred kunskap för att omvandla din arbetsplats till en plats man längtar tillbaka till. Ta kontakt med våra konsulter och hitta den bästa lösningen för ditt företag.