Samarbetspartners

 

Våra viktigaste partnerrelationer har vi med alla våra kunder och dess olika roller. Till det har vi under alla våra år varit måna om att ha nära och givande samarbete med andra skickliga organisationer och personer i vår bransch. Allt från globala aktörer till lokala konsulter som bistår vid expert- och resursbehov. Här följer flertalet av dem vi samarbetar med för att bistå till bäst kundnytta och tillföra kompetens till vår utveckling.

 

ISPI (The International Society for Performance improvement)är ett omfattande internationellt nätverk där experter från Globala storföretag, Institutioner och Konsulter möts och stöttar varandra med stor öppenhet och generositet gällande organisationsutveckling, people performance, förändringsarbete och ledarskap. YesP har varit en aktiv medlem i 15 år och bla varit värd för två internationella konferenser.

http://www.ispi.org

 

Denison.I vårt arbete med att analysera och utveckla organisationskulturen har vi som strategisk partner ett nära samarbete med Denison Culture Assessement.

http://denisonconsulting.com

 

Barret Values Centre,Tor Eneroth. Med över 30 års erfarenhet av att identifiera och skapa aktiva värderingar i olika organisationer använder vi sedan nästan 10 år CTT (Culture Transformation Tool) och Barret Values Centre

http://www.valuescentre.com

 

Harrison Assessments. YesP är en strategisk partner till Dan Harrison som grundade Harrison Assessements för över 25 år sedan.  Vi arbetar kontinuerligt med och är aktiva i utvecklingen av Harrison Assessments som är ett omfattande verktyg som bygger på Enjoyment Performance för såväl rekrytering som utveckling av ledare och medarbetare

http://www.harrisonassessments.se

 

Svenska Imago Institutet, Eva Berlander. Eva Berlander är en av Sveriges experter inom Interpersonell Neurobiologi med djup erfarenhet som utbildare, föreläsare, författare och har en populär pod, Evas relationspod samt lång klinisk erfarenhet. Hon har utbildat samtliga YesP mananagementkonsulter och möter dem regelbundet för handledning och support.

http://www.svenskimago.com/om-oss/

 

Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Vi har förmånen att stärka unga, duktiga och hungriga Master studenter på MATIX programmet (management och entreprenörskap) för sin framtida yrkesutveckling och livsutveckling.

http://www.matix.se

 

The Human Element.Vår Seniorkonsult Jonas Wirén är en av Europas mest anlitade och erfarna tränare i konceptet för personlig utveckling.

http://www.thesweden.se

 

Körberg & Co, Pelle Körberg, Brand Performance and design. Att insidan och utsidan harmonierar är för oss en självklarhet och en framgångsfaktor. I nära samarbete med Pelle stärks varumärket och ”employer branding” blir på riktigt.

http://www.korberg.se

 

IUS Innovationhjälper oss med att digitalisera och gameifiera vår idé genom attraktiva moderna plattformar.

http://www.iusinnovation.se

 

C2U.  C2U har expertis inom Lean och TPM  där vi har ett samarbete för att stärka och balansera kulturen med processer och stukturer

http://c2ugroup.com/se/

 

Human Synergistics. Med en bred palett av verktyg för mänsklig utveckling och bättre prestation har Human Synergistics internationella verktyg och processer.

https://www.humansynergistics.com