Vår historik och idé

Livslinjen

Redan på tidigt 80-tal utvecklade vi ett unikt arbetssätt för personlig förändring och kulturutveckling inom Volvokoncernen, Livslinjen. Ett världsledande pionjärarbete. Efter några år hade över 13 000 medarbetare på alla hierarkiska nivåer frivilligt gått igenom ett personligt utvecklingsprogram som var kopplat till livsstilsval, stresshantering, arbetsmotivation och personliga mål. Hela 96% valde att vara med och de personliga förändringarna deltagarna åstadkom var slående.

Erfarenheten blev till vetenskap. Vi hade hittat ett framgångsrikt recept för människor att göra aktiva val och ta personligt ansvar för sin livs- och arbetssituation. Framgångsingredienserna var lust, det positiva grupptrycket (vi arbetade alltid avdelnings- och företagsvis), egna målsättningar, uppföljning och attraktivt stöd på vägen.

Frihet, kärlek och mening

Vår lärdom som ansvariga för Volvokoncernens satsning exporterades i egen regi vidare till andra företag med samma framgång. Managementskolan INSEAD utanför Paris var först ut. Vi såg snart ett direkt samband mellan personliga och företagsmässiga behov. När behoven harmonierade eller när de skapade avstånd och friktion. Det gjorde att vi mer och mer koncentrerade vårt arbete på värderingar, företagskultur, ledar- och medarbetarskap. Uppdrag inom IKEA, Manpower, Levi’s, PEAB, NCC, SEB, ICA, Luftfartsverket, KF, Rasta, SJ, Autoliv, Volvo mfl följde med god framgång. Vi upplevde också gigantiska behov av ökat gemensamt engagemang, mindre utanförskap, större påverkansmöjlighet och gap mellan individuella och verksamhetsmässiga behov. Ett gap som både skapar olust, meningslöshet och besvikelser från alla håll. Behovet av ökad mening, stärkt frihet och mer kärlek behövde mötas.

I en tid där organisationernas utvecklingsbehov resulterade i inköp av kick-offer, inspirationsföresläsningar, ledarskapsakademier och team building blev vi förskräckta av bristen på långsiktighet och effekt. Vi såg också gapet mellan chef och medarbetare som skapade tröghet och tillitsproblematik. Forskning visade endast 10% ROI på klassisk ledarutveckling.

Bättre Prestation

Vi bestämde oss för att bli riktigt duktiga på ”Performance”. Med vår erfarenhet av människor och personlig förändring såg vi kopplingen till ”People Performance” som självklar.

Med det som utgångspunkt och med passion för mänsklig prestation startade vi YesP i december 2001. En mix av tvärvetenskapliga kompetenser varav flertalet med egen Vd-erfarenhet och alla med djup kunskap om prestation och förändring gav oss en energifylld och framgångsrik start. Budskapet ”Let people perform” spred sig ut i världen via Nokia, IKEA, Elanders, Volvo, Autoliv. Exempelvis ökade prestationen genom uppdrag i 14 länder för AB Volvo samt en koncernsatsning på en utvecklad företagskultur inom Autoliv. Vårt kontor i Beijing var 2004 banbrytande med Skandinaviskt ledarskap och företagskultur.

Vår historia utvecklas vidare. Med fokus på värdet av att göra riktigt bra saker tillsammans. Gemensam riktning och att göra nytta, personliga val, eget ansvarstagande och samlad kraft för bättre prestation och ett bättre arbetsliv både lokalt och världen över.

Lisa och Hans-Peter Arnborg, grundare YesP