Våra kärnvärden

Say Yes!

Det finns en kreativ och förlösande kraft i det lilla ordet ja. Där ett nej låser in och förkastar öppnar ett ja istället för flera perspektiv. Genom att säga ”Ja, och” istället för ”Ja, men” skapas dialog och samspel istället för debatt och maktkamp.

För oss innebär ”Say Yes!” inte att vara mjäkiga ja-sägare. Snarare handlar det om att ta ställning. Att öppna dörren för möjligheter och tillväxt, till att lyckas och våga misslyckas på vägen. I ”Ja” bor entreprenörskap och förnyelse. Stagnation och feghet hittar du bara i ett ”Nej”.Därför säger vi ”Ja” till mänsklig drivkraft och ”Ja” till prestation!

 

Trust People!

För att människor ska kunna växa och ta ansvar behövs en väldigt viktig beståndsdel. Tillit. Utan den uppstår inte de positiva spiraler som skapar högpresterande organisationer, men tilliten är ingen självklarhet. Den fordrar att vi bejakar olikheter och utforskar potentialen hos alla. Att vi är uppriktigt nyfikna på vad varje individ kan bidra med.

Att vi lyssnar, ser och bekräftar varandra. Att vi vågar vara öppna mot varandra, inte bara med våra rädslor och tillkortakommanden utan även med våra förväntningar och förhoppningar, på oss själva och på andra. Trust People!” betyder att vi litar på att andra människor kan, vill och mår bra av att prestera!

 

Enjoy Performance!

Man kan prestera för att blidka någon annan. Men det är inte hållbart i längden. Därför verkar vi för prestationsbegreppet i dess goda form, där det bygger på individens egna lust och vilja att lyckas.

Vårt motto ”Enjoy Performance!” syftar på energin som frigörs när människor går från att vara åskådare till aktiva medspelare, i en miljö där glädje och prestation förenas för att åstadkomma långsiktiga resultat.

En illustrerad Yesp managementkonsult som har vänster handen i fickan och som visar en riktning med höger armen.