Denison Consulting

I vårt arbete med att analysera och utveckla organisationskulturen har vi som strategisk partner ett nära samarbete med Denison Culture Assessement.