Harrison Assessments

YesP är en strategisk partner till Dan Harrison som grundade Harrison Assessements för över 25 år sedan. Vi arbetar kontinuerligt med och är aktiva i utvecklingen av Harrison Assessments som är ett omfattande verktyg som bygger på Enjoyment Performance för såväl rekrytering som utveckling av ledare och medarbetare.