ISPI

ISPI (The International Society for Performance improvement) är ett omfattande internationellt nätverk där experter från Globala storföretag, Institutioner och Konsulter möts och stöttar varandra med stor öppenhet och generositet gällande organisationsutveckling, people performance, förändringsarbete och ledarskap. YesP har varit en aktiv medlem i 15 år och bla varit värd för två internationella konferenser.