Pnetwork

Vill du fortsätta utvecklas som chef?

Pnetwork är ett Ledar- och VD-nätverk

Nätverket är till för VD:ar och chefer i alla typer av organisationer, från privata företag till offentlig verksamhet i Göteborg och Västra Götaland

Som ledare kan det vara svårt att få tid för egen reflektion och det är lätt att fastna i samma hjulspår i den egna verksamheten. Vissa frågeställningar är inte heller möjliga att ta upp i den egna organisationen. Därför finns Pnetwork. Ett VD- och chefsnätverk i västra Sverige med syfte att utvecklas i yrkesrollen och öka energin och arbetsglädjen i vardagen.

Pnetwork samlas regelbundet i grupper om drygt 12 personer med ledare och chefer från olika branscher och verksamheter. Som medlem får du tillgång till ett forum där du kan samtala, reflektera och ta del av andras frågeställningar och erfarenheter.

Pnetwork arbetar på ett lite annorlunda sätt än vad som är vanligt. Alla medlemmar är matchmakade och de flesta är rekommenderade av någon i nätverket. Gruppmedlemmarna kompletterar varandra genom bransch och erfarenheter.

En väl förberedd och förankrad agenda finns för varje träff, med inspel från forskning och expertis, som lyfter aktuella frågeställningar och utmaningar. Längs vägen bistår vi även med exekutiv coaching och samtalsledning. Men framförallt är det samspelet med de andra gruppmedlemmarna som ger det största värdet.

Vill du veta mer om Pnetwork?
Kontakta Michael Wickelgren, VD Pnetwork

Fördelar med Pnetwork:

  • Utvecklas i din professionella roll som ledare och få nya verktyg att att arbeta med i den dagliga verksamheten.
  • Utbyt erfarenheter med andra ledare och chefer för nya perspektiv och lärdomar inför verkliga och vardagliga prestationsutmaningar.
  • Pnetwork ansvarar för en väl sammansatt grupp, en förankrad agenda med relevanta och intressanta frågeställningar, exekutiv coaching och samtalsledning.