Våra tjänster

Som vi på YesP ser det finns det bara en strategi som fungerar. Den som genomförs.
Därför jobbar vi nära våra uppdragsgivare för att åstadkomma verklig förändring, snarare än rapporter och rekommendationer.
Sedan 2001 har vi hjälpt hundratals företag, förvaltningar och organisationer att omsätta strategiska beslut till en mätbar verklighet.

Vill du veta hur?

Läs mer om våra tjänster:
Organisationsutveckling, Kulturanalys & kulturstrategi och Ledningsgrupp- & ledarskapsutveckling.

Organisationsutveckling

Den enda tryggheten finns i ständig utveckling. Men hur får man alla medarbetare att enas om vägen framåt, och hur skapar man en bred förankring för förnyelse?

Vår tjänst Organisationsutveckling bygger på metoder som skapar en produktiv kultur som genomsyrar hela organisationen. Fokus ligger på att skapa resultat genom samarbete, utveckling och lusten att prestera och nå gemensamma mål. Tillsammans ökar vi handlingskraften för att realisera strategiska beslut och åstadkomma hållbar förändring.

Vår tjänst Organisationsutveckling riktar sig till verksamheter av många olika slag – från små och medelstora företag till större koncerner eller kommunal och statlig förvaltning. 

Kulturanalys & kulturstrategi

Kulturen ska vara en av de starkaste tillgångarna för en organisation. Men hur vet man att den motsvarar alla interna och externa förväntningar? Eller att vision och värderingar inte stannat vid att vara ord utan fungerar som dagliga drivkrafter?

Vår tjänst Kulturanalys & kulturstrategi mäter och utvärderar kulturens påverkan på prestationsnivån, för att identifiera potential och ge förslag på effektivt förändringsarbete. Kulturanalysen blir input till kulturstrategin. Därför är Kulturanalys en bra startpunkt för bättre strategiska beslut och effektivare insatser i framtiden. Kulturstrategin är en viktig del i organisationens övergripande strategi och är lika unik som dess organisation.

Vår tjänst Kulturanalys & kulturstrategi riktar sig till företag, organisationer och förvaltningar med olika typer av inriktning och storlek. 

Ledningsgrupp- & Ledarskapsutveckling

Hur vet man att ledningsarbetet och ledarna fungerar optimalt? Jobbar ledningsgrupp och ledare för att få organisationen att bli en effektiv och lustfylld arbetsplats? Våra tjänster inom Ledarskap – ledningsgruppsutveckling och ledarträning – syftar till att stärka såväl grupper som individer i ledande positioner.

Ledningsgruppsutveckling syftar till att öka ledningsgruppens effekt på organisation, prestation och resultat. Genom analys och coaching skapar vi verktyg för att identifiera den mest effektiva vägen till ökad handlingskraft, för att få strategier och policys att bli verklighet i vardagen. 

Ledarträning syftar till att stärka och öka ledarnas förmåga att skapa förtroende och tillit, såväl internt som externt. Fokus ligger också på att skapa balans mellan mjuka och hårda frågor, att driva och leda kulturförflyttning och förnyelse samt att leda agilt för bättre mätbara resultat. Till skillnad från många andra ledarträningar på marknaden skräddarsyr vi träningen utifrån organisationens förväntningar, utmaningar och behov.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vårt erbjudande för företag och organisationer? Hör av dig, så berättar vi mer när det passar för dig.